Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****

U Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni otpočela operacija nemačko-kvislinških snaga (nazvana -Citen-)…

Opis: U Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni otpočela operacija nemačko-kvislinških snaga (nazvana -Citen-) protiv 8. korpusa i delova 1. i 5. korpusa NOVJ. Iz Posušja i Studenaca ka Duvnu nastupali su delovi nemačke 118. lovačke divizije i 5. ustaške brigade a iz Sinja, Knina i Bos. Grahova ka Livnu snage nemačke 114. lovačke divizije, domobranskog 15. puka i četnici. (Neprijatelj je 5. i 6. decembra zauzeo Duvno i Livno. Borbe na ovom području nastavljene su do kraja decembra.)
Datum: 4. 12. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Dalmacija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 11. krajiška divizija NOVJ Livno Sinj Knin 114. lovačka divizija 118. lovačka divizija Bosansko Grahovo Druga neprijateljska ofanziva Operacija Ziethen Saradnja četnika sa okupatorom 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Duvno Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Dalmaciji 1943. 5. ustaška brigada Četnici u drugom svetskom ratu