Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

Armijska grupa F (Heeresgruppe F)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
T311, r. 187T311, r. 188T311, r. 189T311, r. 190T311, r. 191T311, r. 192T311, r. 193T311, r. 194T311, r. 195T311, r. 196T311, r. 285T311, r. 286
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

Armijska grupa F (Heeresgruppe F) Documents from National Archive Washington
   Armijska grupa F (Heeresgruppe F), T311 roll 195  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1125): znaci.org
66135/14 Ia, Ic, Anlagenband 12 z. KTB Mr. 3 OB Südost. - Daily Ia reports relating to ground and air operations and the tactical situation, withdrawal movements, and combating . partisan and communist units by H.Gr. F units in Yugoslavia. Daily Ic reports concerning enemy losses, movements, troop identification, and tactical ground, sea and air operations and situation in CB Südost sector. Orders pertaining to destruction of utilities and industrial plants in Hungary and the assignment of rear service troops to combat duty. Notes on staff conference on the military situation on all fronts., December 01, 1944 - December 15, 1944
izdvojeno:
- Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (8. decembar 1944.).
- /Hrvatska: [...] četnici izvršili sabotažu na pruzi sjeverozapadno od Sarajeva./ (frame no. 122)
1
66135/15 Ia, Ic, Anlagenband 13 z. KTB Nr. 3 OB Südost. - Daily Ia reports relating to land and air operations and the tactical situation, withdrawal movements, and casualty lists, Oct 1 - Nov 30, 1944, of H.Gr. F units in Yugoslavia. Daily Ic reports concerning enemy movements, troop identification, and tactical land, sea,and air operations and situations in OB Südost sector. Notes on staff conferences pertaining to the military situation on all fronts and strategic concentration of Bulgarian Army units in the Belgrade area. Report on the reorganization of the 1st Bulgarian Army. Ten-day reports of OB Slidest/Stoart. concerning the organization, mission, and combat readiness, and shortage and requirements of weapons and ammunition of artillery units subordinate to OB Südost; also,reports on enemy artillery. Order of battle data covering H.Gr. E artillery units. Diagram showing the organization and location of Army coastal artillery units in Greece before withdrawal., December 16, 1944 - December 31, 1944
izdvojeno:
- Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (18. decembar 1944.).
- /Hrvatska: [...] Četnici javljaju da je 27. komunistička divizija pretrpjela teške gubitke u borbama sa Račićevim, Keserovićevim i Kalabićevim odredima 25 [kilometara] sjeverno od Rogatice./ (frame no. 259)

- Stenogrami telefonskih razgovora od 22. decembra 1944.
- Razgovor načelnika štaba komande Jugoistoka i v. Schubert-a (razgovor započet u 17:45): /Upit u vezi sa demaršem komande Jugoistoka povodom ubistva 170 četnika kod Kostajnice. Poglavnik je obećao formiranje istražne komisije pod vođstvom jednog domobranskog generala./ (frame no. 316)

- Tajni dnevni izvještaj komande Jugoistoka (23. Decembar 1944.).
- /5. SS brdski korpus: [...] Krećući se od Kalinovika sa sjeveru, jače banditske snage potisle četnička osiguranja od Trnova ka Kasindolu (6 [kilometara] južno od Sarajeva). 1. bataljon 734. lovačkog puka, prebačen iz Podromanije motorizovanim transportom, stupio u kontranapad u saradnji sa ustašama i četnicima./ (frame no. 343)

- Tajni dnevni izvještaj komande Jugoistoka (24. Decembar 1944.).
- Gubici 21. brdskog korpusa u periodu 11.-21.12.1944: mrtvi-182; ranjeni-490; nestali-57; 356 vozila [...] (frame no. 359)

- Ispravka za večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja od 29. decembra 1944 (30. decembar 1944.).
- /Prema iskazu prebjega, zapadno od Jajca traju borbe između četnika i ustaša sa jedne, i Titovih bandi s druge strane./ (frame no. 433)
225
66135/16 IIa, Anlagenband - Beiträge z. KTB Nr. 3 OB Südost. - Staff orders concerning personnel, administrative, costal disciplinary, communication, security, and other matters pertaining to H.Gr. F units. Also officers' and civilian officials' job assignment lists including name, rank, age, civilian occuoation,and decorations., July 01, 1944 - December 31, 1944
izdvojeno:
460
66137 Ic/A.O., Tatigkeitsberichte mit Anlagen d. Gruppe Ic/A.O. z. KTB Nr. 3 OB Südost. - Semimonthly activity reports of Ic/A.O. and Stabsoffizier für Prop. Einsatz, Jul 1 - Dec 31, 1944, and Abt. Ic/L, Jul 1 - Nov 30, 1944. Notes on Ic staff conferences concerning the enemy tactical situation on all fronts, the political situation in Albania, Bulgaria, Greece, Turkey and Yugoslavia, and the partisan situation in OB Südost sector. Reports on enemy casualties for July 1944 and Ic inspection trip in OB Südost sector., July 01, 1944 - December 31, 1944
izdvojeno:
- Zabilješka o promjeni Đurišićevog stava prema Nijemcima (bez datuma).
- (frame no. 663)

- 4: Zabilješka o inspekcijskom putu glavnokomandujućeg Jugosistoka kroz Hercegovinu i Dalmaciju od 7. do 11. augusta 1944.
- Saradnja sa 369., 264. i 373. pješadijske divizije sa četnicima dobra; saradnja 2. lovačkog zdruga sa četnicima nailazi na teškoće, vjerovatno namjerno izazvane iz Zagreba.
Problemi u odnosima sa vojnim i civilnim vlastima NDH. (frame no. 672)

- Zabilješka sa sastanka sa izaslanikom Neubacherom održanog 30. jula 1944 (31. juli 1944).
- /Četničko pitanje: Njemačka je za D.M.-a neprijatelj br. 2-neprijatelj br.1 su komunisti. D.M. računa-uostalom, kao i ostale banditske vođe-na skoro povlačenje Nijemaca i zemlje. Nastojanje za očuvanjem snage četničkih jedinica je prvenstveno sračunato na sadašnju i buduću borbu protiv komunizma. U cilju ostvarivanja ove namjere, D.M. je tražio velike količine oružja, što je, naravno, bilo odbijeno. Pojedinačni ugovori sa četničkim komandantima (npr. Neško Nedić, Keserović, itd.), koji su sračunati na ograničenu lokalnu i taktičku saradnju u borbi protiv komunista, nisu rizični i mogu se nastaviti. Oni su u ovom momentu-i samo u ovom-povoljni za nas, jer odgovaraju našim interesima. Oni ne znače podršku za veliki obračun između nacionalista i komunista, koja se ima odigrati tek u daljnoj budućnosti./ (frame no. 686)

- Zabilješka sa sastanka od 25. jula 1944.
- /Hrvatska: [...]Četnici su, s obzirom na vlastitu slabost, naši prirodni saveznici u borbi protiv komunizma. Samo se oni bore! [podvučeno u originalu]/ (frame no. 707)

- 7: Izvještaj generala Felbera sa sastanka sa Neškom Nedićem u Kruševcu dana 14. jula 1944. (15. juli 1944.).
- (frame no. 726)

- Hauptmann Merrem: Erfahrungsbericht
- Izveštaj kapetana Merrema, drugog obaveštajnog oficira Komande Jugoistoka (Armijske grupe F) o inspekcijskom putu po Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj u periodu 20. jun - 4. juli 1944 sa osvrtom na rad i organizaciju nemačkih obaveštajnih službi i saradnju sa četnicima (5. juli 1944).
(frame no. 770)

- Hauptmann Merrem: Erfahrungsbericht: Fahrt führte durch Cetnik-Gebiet Valjevo-Uzice. Hier etwa 4 000 bewaffnete Cetniks, welche auf 7-10 000 Mann verstärkt werden sollen! (Kreiskdtur.Uzice). Cetniks offenbar sehr misstrauisch, obwohl Einsatzlenkung durch Major Weil.
- Put je vodio kroz četničku oblast Valjevo-Užice. Ovde ima oko 4000 naoružanih četnika koje treba pojačati na 7-10000! (Krajskomandantura Užice). Četnici su često nepoverljivi, iako stoje pod rukovodstvom majora Weil-a [drugde: Weyel ili Wayel] (frame no. 770)

- Hauptmann Merrem: Erfahrungsbericht, Seite 4:
- 118. lovačka divizija: saradnja sa dva lokalna četnička odreda vrlo dobra. Vrše stražarsku službu i bore se dobro u poduhvatima protiv komunista. Dobijaju snabdevanje, a i municiju ukoliko vrate 90% čahura. Njihovo vojničko držanje je vrlo dobro ... Meldetrupp 174: ...Najbolji agenti su četnici. Trojica njih su uhapšeni od strane Hrvata. (frame no. 773)

- Hauptmann Merrem: Erfahrungsbericht, Seite 12, Meldetrupp 214, Einheit Konrad:
- Jedinica Konrad: [srednja Dalmacija] Saradnja sa četnicima izvanredna. Oni zamenjuju jednu do dve divizije [Fusnota u originalu: U severnim predelima Dalmacije naseljenim srpskim stanovništvom vojvoda Đujić sa 8.000 ljudi, od toga 7.000 naoružanih; dobro organizovani; neprijateljski orijentisani prema Englezima i bez engleske pomoći. Upitno je da li bi se ovi četnici borili protiv nas u slučaju engleskog iskrcavanja]. Samo se oni bore-ustaše neaktivne (frame no. 781)

- Hauptmann Merrem: Erfahrungsbericht, Seite 15, Meldetrupp 214, 373.Inf.Div:
- 373. pešadijska divizija: Saradnja sa četnicima vrlo dobra (1. lički korpus sa sedištem u Gračacu). Oni nemaju direktnu vezu sa Đujićem. Rukovođenje njima direktno od strane obaveštajnog odjeljenja divizije. Njihovim akcijama uvek prisustvuje nekoliko Nemaca koji kontrolišu isporuke municije i snabdevanja [...] Oni su jedini stvarno korisni saborci [podvučeno u originalu]. Jedino od njih dolaze korisna obaveštenja o neprijatelju [...].Jedan četnički komandat odaje utisak potpuno pouzdanog saborca, koji je i neprijateljski nastrojen prema Englezima. [...] Četnici su vrlo častoljubivi i drago im je kada Nemci primete njihove podvige. [...] [Najbolja taktika protiv partizana sastoji se u upotrebi specijalnih jedinica] i kombinovanju četnika u jedinice snage jednog bataljona sa jednim nemačkim vodom sa radio stanicom i, po mogućnosti, teškim oružjem. (frame no. 784)

- Zabilješka sa sastanka kod načelnika štaba održanog 2. jula 1944. (1. juli 1944).
- /[...] Ove namjere potvrđuju se opštim pomjeranjem komunističkih snaga sa jugositoka Srbije ka sjeveru i zapadu, jakim borbama u okolini Brusa, jakim pritiskom iz Jasterpca prema Kruševcu, te prodorom jedne komunističke grupe iz Soko Banje u prostor sjeverozapadno od Kruševca. D.M. je, djelomično na njemačku inicijativu, reagovao prebacivanjem jakih snaga iz sjeveroistočne Srbije u Knjaževac i iz jugozapadne Srbije na Ibar, odnosno Brus. U saradnji s vlastitim trupama, komunisti su zaustavljeni i odbačeni od Brusa i prostora sjeverozapadno od Knjaževca./ (frame no. 801)
621
66139 Ia, Anlagen Chefsachen im Nachgang z. KTB Nr. 1 OB Südost. - Orders concerning code names and troop movements in case of an invasion in the West or in north Italy. Code names to be used: Blume 1 (landings along the Channel in northern France); Blume 2 (landings along the Mediterranean coast of southern France); Marder 1 (landing along the Ligurian coast of northern Italy); Marder 2 (landings along the Adriatic coast of northern Italy); and Gertrud (a break in Turkish neutrality), December 23, 1943 - December 30, 1943
izdvojeno:
814
66140 Ia, Anlagen z, KTB Nr. 2 OB Südost. - Report on enemy mission and situation in OB Südost sector. Operational order concerning the subordination of the area west of Thrace under Dtsch. Gen. b. Okdo. d. Kgl. Bulg. Wehrmacht, the assignment of the Brandenburg Division to H.Gr. E, and the proposed boundary between Okdo. H.Gr. S and the Turkish-Thracian front., April 03, 1944 - June 21, 1944
izdvojeno:
823
66141 Ia, Anlagenband OB Südost, Chefsachen. - Reports and teletype messages relating to possible enemy attacks along the Adriatic and Aegean coasts and the possibility of supplying the Bulgarian Army. Orders pertaining to battle conduct in H.Gr. E sector; chain of command and commitment of special armored groups in OB Südost sector; and preparations for defensive action in southeast Europe and, in this connection, the use of the following code names: Stichling (defensive operations in the Aegean coastal area); and Sprotte and Sardine (defensive operations in the South and North Adria areas), respectively. Appraisals of the security and defense of the Thracian coast and the military situation in southeast Europe. Letters between Hitler and Prince Cyrill of Bulgaria concerning the political situation in Turkey and its effect on Bulgaria., September 19, 1943 - December 05, 1944
izdvojeno:
- Nacrt jednog izvještaja o stanju u Srbiji u ljeto 1944. (bez datuma, vjerovatno august 1944.).
- /3.) Dosadašnje držanje D.M.-a ima sljedeće karakteristike:
Aktivna borba protiv komunista u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, s tim što je ova borba zbog brojčane, a naročito materijalno-tehničke nadmoći komunista,uvijek rizična za snage D.M.-a.
Neispunjavanje od Savzenika postavljenih specijalnih zadataka.
Lokalna, ponekad vrlo aktivna saradnja sa njemačkim trupama, obavještajnim i ostalim okupacionim organima.
Potpuna spremnost za izvršavanje taktičkih instrukcija izdatih od strane njemačkih oficira za vezu.
Stalno ponavljanje zahtjeva za municijom i oružjem radi borbe protiv komunista, kao nagrada za dokazanu lojalnost./ (frame no. 960)

- Gubici srpskih kvislinških formacija od 15. marta do 15. augusta 1944 (bez datuma). Uračunati su i gubici /lojalnih četnika/, koji su se borili protiv NOVJ zajedno sa Wehrmachtom.
- (ukratko: 3.958 četnici
541 SDK
290 SDS
18 SGS
----------------
4.807 ukupno) (frame no. 968)

- Ukupna snaga D.M. odreda u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj (bez datuma).
- Ukupna snaga procijenjena na 49.000 ljudi. (frame no. 973)

- Ukupna snaga partizanskih, njemačkih i kvislinških jedinica u Srbiji (21. august 1944).
- Snaga NOVJ procijenjena na 25.000
Njemačke, bugarske i kvislinške jedinice: 67.921 (frame no. 974)

- 81: Zabilješka sa sastanka načelnika štaba komande jugositoka v. Geitnera i Neška Nedića održanog 20. augusta 1944.
- (frame no. 978)
833