Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima

Iz Virovitice, Grubišnog Polja i s. Rašenice dva bataljona nemačkog 14. SS policijskog puka,…

Opis: Iz Virovitice, Grubišnog Polja i s. Rašenice dva bataljona nemačkog 14. SS policijskog puka, delovi 135. puka nemačke 187. rezervne divizije, tri bataljona domobranske 1. brdske brigade i delovi domobranskog 8. brdskog puka otpočeli trodnevno -čišćenje- istočnog dela Bilo-gore. U rejonu s. Lončarice i s. Miletinca (kod Daruvara) neprijatelju su pružile jači otpor 16. i 18. brigada 12. divizije NOVJ, koje su se noću 25/26. avgusta prebacile na severne padine pl. Papuka. Neprijatelj je imao 6 mrtvih, 8 ranjenih i 10 nestalih, a brigade 12. divizije NOVJ 5 mrtvih i 14 ranjenih.
Datum: 25. 8. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Slavonija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović 18. slavonska udarna brigada 12. slavonska divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Virovitica Daruvar Grubišno Polje 187. rezervna divizija Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. brdska brigada NDH Borbe u Slavoniji 1943. 1. gorski zdrug (NDH)