Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

9. vojvođanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 9. 1944. Kod s. Morovića (u Bosutskim šumama), po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, od dotadašnjeg Bosutskog NOP odreda, 2. bataljona 7. vojvođanske NOU brigade i novih boraca formirana 9. vojvođanska NOU brigada.

⚔️ 16. 9. 1944. Između s. Gibarca i s. Kukujevaca (kod Šida) delovi 9. vojvođanske NOU brigade razrušili prugu i posekli 24 tt stuba.

⚔️ 17. 9. 1944. Između Šida i s. Tovarnika delovi 9. vojvođanske NOU brigade porušili oko 120 metara pruge i posekli 12 tt stubova, a između s. Kukujevaca i s. Kuzmina porušili 70 metara pruge i posekli 7 tt stubova.

⚔️ 23. 9. 1944. Na putu s. Bosut - s. Kuzmin (kod Srem. Mitrovice) delovi 2. bataljona 9. vojvođanske NOU brigade iz zasede napali grupu folksdojčera, ubili 4, ranili 5 i zarobili 3 vojnika a zaplenili 9 pušaka, 2 pištolja, 2 sanduka municije i drugu opremu.

⚔️ 30. 9. 1944. Između s. Gibarca i s. Bačinaca (kod Šida) delovi 9. vojvođanske NOU brigade porušili 400 metara pruge.

⚔️ 1. 10. 1944. Između Šida i s. Kukujevaca diverzantske grupe 9. vojvođanske NOU brigade na 23 mesta minirale i oštetile prugu.

⚔️ 15. 10. 1944. Između s. Martinaca i s. Kukujevaca (kod Šida) jedan bataljon 9. vojvođanske NOU brigade miniranjem na 27 mesta razrušio prugu (u ukupnoj dužini od 500 metara) i posekao 25 tt stubova.

⚔️ 16. 10. 1944. Između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice) 1. bataljon 9. vojvođanske NOU brigade na 4 mesta porušio prugu.

⚔️ 17. 10. 1944. Između s. Laćarka i s. Martinaca (kod Srem. Mitrovice) 3. bataljon 9. vojvođanske NOU brigade na 6 mesta porušio prugu.

⚔️ 19. 10. 1944. U s. Sotu (kod Šida) delovi 9. vojvođanske NOU brigade napali na dobro utvrđenu posadu (oko 150 vojnika iz domobranskog 8. lovačkog puka). Posle dvočasovne borbe napad je obustavljen zbog jakog neprijateljskog otpora. Brigada je imala 10 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 10. 1944. Jurišni bataljon 11. vojvođanske NOU brigade, uz sadejstvo 1. bataljona 9. vojvođanske NOU brigade, napao nemačku kolonu jačine oko 200 vojnika koja je pokušala da se probije od s. V. Radinaca ka s. Čalmi (kod Srem. Mitrovice). Neprijatelju su naneti osetni gubici: samo jedan deo je uspeo da se probije ka s. Čalmi.

⚔️ 26. 10. 1944. Jedinice 9. vojvođanske NOU brigade, uz sadejstvo jednog bataljona 7. vojvođanske NOU brigado, posle oštrih borbi, proterale iz, s. Vrdnika (kod Iriga) jedan nemački bataljon. Sledeče noći neprijatelj je ponovo zauzeo to selo, ali je ono sutradan konačno oslobođeno. Ukupni gubici neprijatelja, oko 200 poginulih vojnika. U 7. i 9. brigadi poginulo je oko 40 a ranjeno 55 boraca. Zaplenjeno je 10 p. mitraljeza, preko 120 pušaka i cela kompozicija jednog voza od 40 vagona s municijom, hranom i raznom drugom opremom.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bitka za Srbiju Diverzije u oslobodilačkom ratu Sremska Mitrovica Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Sremu 1943. Glavni štab Vojvodine 11. vojvođanska udarna brigada Šid Zasede u oslobodilačkom ratu Folksdojčeri u drugom svetskom ratu 7. vojvođanska udarna brigada Pljačka u ratu Irig