Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima

Posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, jačine do…

Opis: Posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, jačine do bataljona, bugarska 2. pešadijska divizija oslobodila Krivu Palanku. Na grad je napadao 9. pešadijski puk, dok su ostale snage divizije vršile obuhvat sa severa i juga. Za to vreme 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ napadala je nemačke transporte i obezbeđenja na komunikaciji Kumanovo - Kriva Palanka, a 18. makedonska NO brigada na komunikaciji Kumanovo-Preševo.
Datum: 8. 10. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Makedonija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 18. makedonska brigada 17. makedonska brigada Kumanovska divizija NOVJ Preševo Kriva Palanka Kumanovo Borbe u Makedoniji 1944. Bugarska u drugom svetskom ratu 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta 2. pešadijska divizija (Bugarska) Avijacija u oslobodilačkom ratu