Aleksandar Vojinović - HOTEL "PARK"
sledeca glava

Susret sa Seljom
Sa koferom propagandnog materijala
Ovako se baca granata
Majka i snovi
Poznanstvo sa Mikom
Oružje je doneto
Poslednji dan
Hotel "Park" je bio prazan
"Izneverene" nade
Zadatak je izvršen
Posle eksplozije
Od Niša do Kuršumlije
Još jednom pred Hotelom "Park"

sledeca glava