Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****

Kod s. Jablanice (blizu Mostara), u borbi protiv četnika i italijanskih jedinica, ranjen zamenik…

Opis: Kod s. Jablanice (blizu Mostara), u borbi protiv četnika i italijanskih jedinica, ranjen zamenik političkog komesara bataljona 2. dalmatinske NOU brigade Milovan Čelebić, narodni heroj, koji je posle toga umro od tifusa u centralnoj bolnici pri VŠ NOV i POJ.
Datum: 3. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Operacija Weiss Saradnja četnika sa okupatorom Centralna bolnica NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Tifus u ratu Italija u drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Hercegovini 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u