Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****

Delovi bugarskog 1. okupacionog korpusa (jačine do jedne divizije) i odredi SDS iz Leskovca,…

Opis: Delovi bugarskog 1. okupacionog korpusa (jačine do jedne divizije) i odredi SDS iz Leskovca, Lebana, Kuršumlije i Prokuplja preduzeli koncentričan napad na 4. južnomoravsku NO brigadu, jedinice 1. južnomoravskog NOP odreda, Komandu leskovačkog vojnog područja i komande mesta na oslobođenoj teritoriji Puste reke, Jablanice i dela Toplice. U borbama kod s. Turjana, s. Savinca i s. Ivanja jedinice NOV i PO su bile prinuđene da se prebace na pl. Kukavicu, pa se neprijatelj, 2. februara, povukao u polazne garnizone.
Datum: 28. 1. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Srbija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 6. srpska brigada (4. južnomoravska) Leskovac Prokuplje Kuršumlija Borbe u Srbiji 1944. 1. južnomoravski partizanski odred Srpska državna straža (nedićevci) 1. bugarski okupacioni korpus Bugarska u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Toplica u oslobodilačkom ratu Lebane Pusta Reka