Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima

Otpočele trodnevne borbe u kojima su delovi italijanske divizije -Sasari- i četničke Dinarske…

Opis: Otpočele trodnevne borbe u kojima su delovi italijanske divizije -Sasari- i četničke Dinarske divizije, uz podršku tenkova, artiljerije i avijacije, prodrli iz Bos. Grahova i Bos. Petrovca u Drvar, odbacili delove 5. krajiškog NOP odreda, zapalili desetak sela i uspostavili saobraćaj sa dotada blokiranim garnizonom u Drvaru.
Datum: 7. 4. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: Drvar Bosanski Petrovac Bosansko Grahovo Dinarska četnička divizija Saradnja četnika sa okupatorom 12. pešadijska divizija Sassari Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Italija u drugom svetskom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu