Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima

Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ, uputio CK KPH direktivno pismo u kome…

Opis: Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ, uputio CK KPH direktivno pismo u kome analizira političku situaciju u zemlji u svetlosti međunarodnih zbivanja; izlaže političku liniju KPJ u odnosu na savez SSSR-a, Engleske i Amerike, na izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije u Londonu, na HSS i druge bivše građanske partije; pred KPH postavlja kao najvažniji zadatak: neumorno stvarati organizacije NOF-a, okupljajući u njih najšire narodne mase.
Datum: 8. 4. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Velika Britanija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: Josip Broz Tito Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Britanija i Jugoslavija SSSR i Jugoslavija SAD i Jugoslavija Hrvatska seljačka stranka Komunistička partija Hrvatske Centralni komitet KPJ Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF)