Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]

VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: pošto se nemačke snage povlače…

Opis: VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: pošto se nemačke snage povlače preko Višegrada ka Sarajevu a u Albaniji drže Drač, Skadar i Kukes, i pošto jedna nemačka divizija treba, po nekim podacima, da se povuče za Boku, moraju se temeljito porušiti komunikacije na pravcu Nikšića i Dubrovnika i na njima postaviti teška oruđa; jedinice toga korpusa treba da dejstvuju ofanzivno (dejstvovati i s tenkovima iz sastava 1. tenkovske brigade NOVJ).
Datum: 19. 11. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Albanija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: Sarajevo Dubrovnik Nikšić 2. udarni korpus NOVJ Albanija u drugom svetskom ratu 1. tenkovska brigada NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu