Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]

Sa pravca s. Bioča ka pl. Vjetarniku i iz Kuča ka s. Brskutu (kod Titograda), oko 1600 četnika i…

Opis: Sa pravca s. Bioča ka pl. Vjetarniku i iz Kuča ka s. Brskutu (kod Titograda), oko 1600 četnika i italijanskih fašista, uz podršku artiljerije i avijacije, napali 9. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ na položaju s. Pelev Brijeg - s. Brskut - s. Mokro. Tek posle dvodnevnih oštrih borbi oni su je potisli na liniju s. Sreteška Gora - s. Prekobrđe - s. Tuzi (kod Kolašina) Neprijatelj je imao 23 mrtva i više ranjenih, a 9. brigada - 10 mrtvih i 23 ranjena borca.
Datum: 17. 4. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Crna Gora
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 9. crnogorska udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Kolašin Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Crnoj Gori 1944. Italija u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu