Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima

Deseta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala Gacko, koje je branila…

Opis: Deseta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala Gacko, koje je branila četnička Gatačka brigada, ojačana manjim delovima nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Iako je slomila spoljnu odbranu i prodrla u grad, 10. brigada je u zoru obustavila napad, pretrpevši gubitke od 7 mrtvih i 16 ranjenih.
Datum: 29. 12. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 10. hercegovačka udarna brigada 29. hercegovačka divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Gacko Druga neprijateljska ofanziva Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Saradnja četnika sa okupatorom Gatačka četnička brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Hercegovini 1943. Četnici u drugom svetskom ratu