Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

2. oklopna armija (Panzerarmee 2)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
T313, r. 190T313, r. 192T313, r. 196T313, r. 482T313, r. 483T313, r. 484T313, r. 485T313, r. 486T313, r. 487T313, r. 488
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

2. oklopna armija (Panzerarmee 2) Documents from National Archive Washington
   2. oklopna armija (Panzerarmee 2), T313 roll 484  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1332): znaci.org
Pz AOK 2 43407/48, Ic, Anlagenband 6 zum Tätigkeitsbericht. - Radio messages and daily reports relating to combat situation, enemy activities and partisan warfare, October 20, 1943 - October 31, 1943
izdvojeno:
- Fernschreiben 30.10.43: Luftlage vom 24.-30.10. Erstmals unmittelbare Unterstützung der Bandenkämpfe durch Tiefangriffe von 20 Spitfire auf Halbinsel Peljesac.
- Telegram od 30.10.43: Stanje u vazduhu 24-30.10. Po prvi put direktna vazdušna podrška borbi bandi lovačkim napadima 20 Spitfire-a na Pelješcu (frame no. 19)

- Abendmeldung vom 30.10.43
- Večernji izveštaj od 30.10.43:... Srbija: Bugarska četa razbijena u borbi sa jačom komunističkom bandom (5-600) j-z. od Lebana. U Sremu posle naše operacije čišćenja ponovna pojava komunističkih bandi. Visoki gubici bandi u borbama između Bosuta i Save: 244 komunista mrtvo, 400 zarobljeno. Slavonija: minirana železnička pruga s-z Virovitica, s-z Popovača, s-z Sunja, j-i Veliki Gorica i i. od Zagreba. Obaveštajni izveštaj o nameravanom ustanku u Zagrebu istovremeno sa očekivanim savezničkim vazdušnim napadima stoji u vezi sa prenošenjem težišta delovanja bandi iz oblasti j-i od Varaždina u oblast s. od Zagreba.
U bosni uspešne borbe komunista (5. i 2. divizija) protiv četnika u oblasti Višegrad - Priboj. Među četnicima nakon gubitka Višegrada i teških gubitaka kod Dobruna (10 j-i. Višegrad) izgleda dolazi do dezintegracije (prema sigurnom izvoru [tj. prisluškivanim radio-porukama]). D.M. izgleda iz oblasti Bijelo Brdo (18 j-i. Višegrad) pobegao na Zlatibor (20 j-z od Užica). Delovi 5. divizije rečeni da izbace četnike iz Priboja. Banja (6 j-i. Priboja) zauzeta od delova 2. divizije (siguran izvor). Četnici u oblasti Sokolac - Rogatica - Sarajevo navodno razbijeni od komunista (delovi 3. korpusa - siguran izvor). 27. divizija namerava da napadne Sokolac i Mokro (siguran izvor). (frame no. 22)

- Abendmeldung vom 30.10.43
- Večernji izveštaj od 30.10.43:... Sa Korčule na Pelješac stižu pojačanja (prema Titovom naređenju, Pelješac zadržati po svaku cenu). Snažan otpor bandi kod Orebića. Odbijen ponovljen komunistički napad na Imotski. S-z od Knina borbe komunista i četnika... Crna Gora: Istočno od Brodareva napad snažnih bandi (komunisti i delovi divizije Venecija) prema Sjenici... Albanija: Prema sigurnom izvoru, u oblasti Kičeva borbe između komunističkih i nacionalnih bandi. Kičevo zauzeto od komunista... Prema sigurnom izvoru, Glavni štab Makedonije priznaje Tita za vođu. (frame no. 23)

- Nachmeldung zur Abendmeldung vom 29.10.43
- Dodatak večernjem izveštaju od 29.10.43: Prema sigurnom izvoru, Višegrad 29.10. zauzela 5. komunistička divizija (frame no. 31)

- Abendmeldung vom 29.10.43
- Večernji izveštaj od 29.10.43: S-z od Osijeka u komunističkom napadu na logor radne službe oteto 150 folksdojčera (frame no. 34)

- Abendmeldung 22.10.43: Kommunisten mit Panzern nach zaehem widerstand aus Andrijevica und aus Kolasin und Berane nach Norden geworfen. DM angeblich mit starker bande ( 4000 ? ) aus Serbien SO Priboj .
- Večernji izveštaj 22.10.43: Komunisti sa tenkovima nakon upornog otpora iz Andrijevice i iz Kolašina i Berana odbačeni prema severu. DM navodno sa jakom bandom (4000?) j-i od Priboja. (frame no. 111)

- Auszug aus Ic-Tagesmeldung der H.Gr.B vom 20.10.1943.
- Izvod iz dnevnog izveštaja obaveštajnog odeljenja Armijske grupe B 20.10.1943: Naš mostobran preko Kupe proširen. Neprijateljski protivnapad u jačini čete odbijen... Naša akcija čišćenja između Save i granice Rajha (istočno od Ljubljane) okončana. Snažan otpor kod Vodica (34 i-j-i od Ljubljane) za sada još [nije] slomljen... Naša baza Monte Santo (7 s-i od Gorice) ponovo napadnuta od bandita... Naše izviđanje utvrdilo je: Severna obala Kupe kod Vinice (24 z-j-z od Karlovca) snažno posednuta od neprijatelja... Na Cresu bande izvode radove na utvrđivanju... Prema izjavi prebega banditske snage iz lučkog grada Novi (36 j-i od Rijeke) na maršu prema Delnicama... (frame no. 119)

- Ic-Abendmeldung vom 21.10.1943.
- Večernji izveštaj obaveštajnog odeljenja od 21.10.1943: Snažan otpor jake komunističke bande j-i od Grk pred našim nastupanjem sa s-i. Komunistički napadi na Brčko (verovatno delovi 16. divizije). Gunja (3 ssi od Brčkog) zauzeta od komunista. Napad na železničku stanicu z. od Broda. Požega ugrožena od komunističkih bandi (delovi 12. divizije). Osnažena delatnost komunističkih bandi u oblasti Bjelovara, U Bosni Vareš zauzet od komunističke bande (17. divizija). J-z. od Sokolca uporan artiljerijom podržan otpor našem nastupanju sa zapada. Doboj ponovo ugrožen od komunista. Komunistički napad na Travnik odbijen. [Pozicije 21 (sic!), 9, 20 i 19. divizije u Dalmaciji]... Nastavljeni pokušaji prodora iz oblasti s-z od Karlovca prema j-i. Razorena pruga j-z od Zagreba. Prema sigurnom izvoru [transkripti radio-saobraćaja] nove engleski general (Mac Lean) u štabu 4. komunističke zone (j-i od Splita). Iz istog izvora američki major sa ratnim materijalom stiže morskim putem iz Barija u Hrvatsku (frame no. 122)

- Tagesmeldung Mil.Befh.Südost vom 31.10.1943.
- Dnevni izveštaj Vojnog zapovednika Jugoistoka od 31.10.1943: U Beogradskim krugovima šire se glasine kako Staljin otkazao podršku .. DM-u i preneo podršku i snabdevanje na Tita. DM-u treba da se sudi za ratne zločine.
Završni izveštaj poduhvata j-z od Lebana: sopstveni gubici 30 KIA, 12 WIA, 18 MIA. Neprijatelj preko 150 mrtvih. J-z od Kraljeva na kontrolnom punktu sukob sa DM-banditima. 1 esesovac mrtav, 1 nedićevac ranjen. Operacija Hammelbraten 5. policijskog puka 25 j od Čačka: za sada 4 Nemca ranjena... J-z granica: prema sigurnom izvou, Titove snage su 29. zauzele Priboj, a 30. Berane i Novu Varoš... Streljana 42 DM-taoca kao odmazda za napad na bugarsku patrolu. (frame no. 131)

- Abendmeldung vom 27.10.1943.
- Večernji izveštaj od 27.10.1943: Vlasenica zauzeta od komunističke brigade (1200 ljudi) (frame no. 148)

- Tagesmeldung - Mil.Befh.Südost vom 27.10.1943.
- Dnevni izveštaj Vojnog zapovednika Jugoistoka od od 27.10.1943: Prema izveštaju krajskomandanture Užice, bataljon crnokošuljaša u jačini 500 ljudi sa još 1500 nenaoružanih Italijana pod pritiskom crvenih napustio Priboj prema s-i, i očekuje se njihovo pristizanje tokom dana. Pripremljena provera oficira i vojnika (frame no. 149)
1
Pz AOK 2 43407/49, Ic, Anlagenband 7 zum Tätigkeitsbericht - Radio messages and daily reports relating to combat situation, enemy activities and partisan warfare, November 01, 1943 - November 10, 1943
izdvojeno:
- Ic Abendmeldung, 10.11.43 - Večernji izveštaj obaveštajnog odeljenja komande, 10.11.43: Potvrđeni sukobi između srpskih i hrvatskih komunista kod Zvečeva (23 i-j-i. od Daruvara)... Hrvatske trupe koje su nastupale iz Varaždina u cilju rasterećenja Koprivnice zaustavljene z. od Ludbrega, izgleda zbog jakog otpora komunista... U Bosni snažan otpor komunista našem poduhvatu j. od Brčkog... Prema sigurnom izvoru, četnička srebrenička brigada razbijena od komunista kod Žlijeba (10 s. od Višegrada). Visoki gubici 6. bosanske brigade (17. divizija) u borbi sa našim snagama s. od Mokrog... Na Pelješcu nastavljene teške borbe... (frame no. 657)
- Ic Abendmeldung, 9.11.43 - Večernji izveštaj obaveštajnog odeljenja komande, 9.11.43: U j-z. Srbiji komunistički napad sa visova 18 s. od Sjenice odbijen od četnika. Četnici i komunisti se ovde pojačavaju... Prema još nepotvrđenom izveštaju Deževska D.M.-brigada (oblast Štitkova, 22 s. od Sjenice) prebegla komunistima. Prema izveštaju Abwehra D.M. vođa u oblasti Milanovca prekino veze sa Britancima, uz jačanje saradnje sa Amerikancima. (frame no. 662)
- Ic Abendmeldung, 9.11.43 - Večernji izveštaj obaveštajnog odeljenja komande, 9.11.43: U Bosni komunisti našim napadom izbačeni iz mesta 10 j. od Brčkog. Napad komunističke bande (11. divizija) na železnicu kod Dervente. Goražde zauzeto od komunista... Nastavljene teške borbe na Pelješcu... Četnička jedinica Dinara izbačena iz Vrlike od jake komunističke bande (8. dalmat. brigada 20. divizije)... Prema sigurnom izvoru jaka komunistička jedinica (6. divizija, 3 brigade, 3.500 ljudi) 8.11. krenula na marš u istočnu Bosnu (frame no. 663)
- Tagesmeldung OB Südost (Okdo.H.Gr.F)) vom 9.11.43
- Dnevni izveštaj Komande jugoistoka (Armijska grupa F), 9.11.43: Jači napadi bandi (delovi divizije Venezia) iz oblasti Sjenice odbačeni. U Sjenicu prispela 2 bataljona 524. puka i 1. bataljon 2. puka Brandenburg (frame no. 664)

- Ic Abendmeldung, 8.11.43
- Večernji izveštaj obaveštajnog odeljenja komande, 8.11.43: Koprivnica i Virovitica zauzete od komunista. Naš napad za rasterećenje Virovitice iz Zlatine i Bjelovara naišao na snažan otpor bandi (frame no. 669)

- Ic Abendmeldung, 7.11.43
- Večernji izveštaj obaveštajnog odeljenja komande, 7.11.43: Prema sigurnom izvoru uspešno utvrđivanje posade na mestima Šargan, Kraljeva, Ljubiš (26 z, 19 j-z, 26 z. od Užica) sugeriše da će Tito, po prikupljanju 1. i 6. komunističke divizije u oblasti i. od Sarajeva, ove uputiti prema Užicu radi nasilnog upada u Srbiju. Na čvrst otpor tamo raspoređenih D.M. sastava više se ne može računati (frame no. 679)

- Ic Abendmeldung, 6.11.43
- Večernji izveštaj obaveštajnog odeljenja komande, 6.11.43: Komunistički napad na Srbiju treba očekivati, jer je Tito naredio urgentnu pripremu za marš 13. i Komčar brigade (identične?) za *operaciju Srbija* (siguran izvor - prim: radio-prisluškivanje)... Prema izveštaju obaveštajca, u toku noćno snabdevanje komunističkih bandi na Hvaru, Lastovu i Pelješcu britanskim brodovima... Prema sigurnom izvoru, planirano je da se odmah obrazouje komunistička jugoslovenska *vlada* sa Titom kao predsednikom i ministrom odbrane, u cilju istiskivanja jugoslovenske vlade u izbeglištvu (frame no. 686)

- Tagesmeldung OB Südost (Okdo.H.Gr.F)) vom 5.11.43
- Dnevni izveštaj Komande jugoistoka (Armijska grupa F) (preneseno iz izveštaja Armijske grupe C), 5.11.43: 1.) Stanje: 2. SS oklopni korpus: Kod 162. peš. divizije lokalna operacija bandi j-z. od Weixelburga (Višnja Gora) okončana. Bande su imale 155 mrtvih. 44. peš. divizija osvojila je liniju Rasica - Sodrazica - Travnic. Na levom krilu kod Rabenfelda (?) pokušaj proboja bandi odbijen prema j-z. 71. peš. divizija osvojila je u napredovanju bez značajnog otpora bandi liniju Lescova Dol. - Massun - Pontana. Napad bandi na Brazzan (12 z-sz. od Gorice) odbijen. Stiče se utisak da su bande veoma mešovite. (frame no. 691)

- Ic Abendmeldung, 2.11.43
- Večernji izveštaj obaveštajnog odeljenja komande, 2.11.43: Nastavljene sabotaže na pruzi Brod - Sarajevo. Zenica ugrožena sa j. i z. od jake komunističke bande (verovatno delovi 1. divizije). Napad komun. bande 15 s-i od Sarajeva odbijen (verovatno delovi 17. div.). Uporan komunistički otpor na Pelješcu, koncentrisanje (20. div. iz oblasti severno od Splita) u cilju podrške napadu 26. div. (Podgora) na Makarsku. Prema sigurnom izvoru obezbeđivanje savezničke baze za snabdevanje na Visu. Od strane Amerikanaca tamo dopremljeno 10.000 pušaka i 20.000 uniformi, namerava se dalje snabdevanje... Komunistički napad na Posušje odbijen... Prema sigurnom izvoru, kod 6. komun. korpusa (Slavonija) 13 Britanaca. (frame no. 713)

- KO BU Meldet PzAOK 2 Ic, 1.11.43
- Izveštaj organizacije za Bugarsku obaveštajnom odeljenju 2. oklopne armije, 1.11.43: Abwehr trup 214, poručnik Skoberne i 10 vojnika sa albanskim nacionalnim grupama u pokušaju zauzimanja Debra opkoljen od neprijateljskih bandi. Hitna vojna pomoć neophodna. Kičevo odnedavno ponovo u rukama komunističkih ustanika. Uspeh komunista u ovoj oblasti možda zbog bugarskih represalija. (frame no. 761)

- Ic-Abendmeldung, Mil.Befh.Südost vom 9.11.43
- Večernji izveštaj Vojnoupravnog komandanta jugoistoka od 9.11.43: DM-Dezero (Deževska) brigada pod komandom kapetana Radulovića navodno prebegla komunistima. (frame no. 775)

- SS-Hauptsturmführer und Legionführer (Krempler) an Kampfgruppe Pfeiffer, Feindlage nörd. Sjenica 8.11.43
- SS-Hauptsturmführer (Krempler) obaveütava borbenu grupu Pfeiffer o situaciji kod neprijatelja severno od Sjenice, 8.11.43: Danas odr#an sastanak između mog oberšturmfirera i četničkih vođa Lukačevića i Persineka. Četnici i njihova pratnja izgledaju vrlo jadno i iscrpljeno. Prema njihovoj informaciji, njihova snaga je 2.000 ljudi, ali je ustanovljeno na nisu jači od 800-1.000 ljudi. Za srpske puške imaju malo municije. Nedostaje im municije za puške, ručnih bombi i granata za minobacače. Oni ne mogu preduzeti bilo kakvu akciju protiv komunista. Mogu samo da defanzivno drže svoje linije (frame no. 908)

- Gen.Kdo.V.SS-Geb.A.K. Komandierende General Artur Phleps, Fernschreiben vom 9.11.43
- Telegram komandanta 5. SS brdskog korpusa A. Phlepsa od 9.11.43: Na pelješcu borbena grupa Schmidhuber drži liniju Crkvic - Pijavicino - Dingac protiv neprijatelja procenjenog na 2-4.000 ljudi (svaki peti ima mitraljez), mnogo bacača i artiljerije. Prvi bataljon 750. puka danas stigao u Janjinu. Jučerašnji napad štaba divizije u mom prisustvu sprečilo nemirno more. Kopnenim maršem stići će u Janjinu 10.11. ujutro i rukovoditi daljim napadima. Povlačenje grupe Schmidhuber uzrokovano prvo opkoljavanjem levog krila i teškom artiljerijskom vatrom, a zatim velikom nadmoćnošću neprijatelja i umogom naših trupa. Pojačanje drugim bataljonom 750. puka moguće tek nakon dopreme snabdevanja vučnim životinjama, a slično i 1. bat. 750. puka čeka upotrebu 4 bataljona sa 3 brdske baterije i flankirnom podrškom 1 baterije haubica 10 cm u cilju da se neprijatelj odbaci makar sa masiva severno od Orebića. Teško tučeni Treći bataoljon 1. (SS) puka preduzeo povlačenje na prihvatni položaj u Janjini. Treći bataljon 750. puka iz Bileće maršem stiže u Ston. Pristizanje u Janjinu moguće 13. uveče. (frame no. 961)
650