Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

2. oklopna armija (Panzerarmee 2)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
T313, r. 190T313, r. 192T313, r. 196T313, r. 482T313, r. 483T313, r. 484T313, r. 485T313, r. 486T313, r. 487T313, r. 488
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

2. oklopna armija (Panzerarmee 2) Documents from National Archive Washington
   2. oklopna armija (Panzerarmee 2), T313 roll 190  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1150): znaci.org
la, Anlagenbände 3-5 z. KTB Nr. 4, Tagesmeldungen. 1943-12-31 - Daily morning, evening and special reports on operations in the Balkans. Included are reports of intelligence unit and air force liaison officer. Aug 26 - Dec 31, 1943., August 27, 1943 - December 31, 1943
izdvojeno:
- Dnevni izvještaj Grupe -Pfeiffer- (30.12.43)
- -[...] Četnička grupa, koja se navodno trebala nalaziti i. od N. Varoši nije bila tamo, te se s njom nije mogao uspostaviti dodir. Jedna manja čet. grupa je pratila njem. snage na zap. cesti i vršila izviđanje.- (frame no. 7449821)

- Dnevni izvještaj PzAOK 2 (30.12.43)
- Neprijateljski gubici u poduhvatu -Schneesturm-; vlastiti: 23 KIA, 50 WIA, 6 KIA (v. 7449838). (frame no. 7449829)

- Dnevni izvještaj 2. puka -Brandenburg- (28.12.43)
- -Pojedince četničke jedinice nisu na položaju koji im je određen. Podaci o jačini i rezultati izviđanja četnika nepouzdani.- (frame no. 7449867)

- Dnevni izvještaj 5. SS GebKor (27.12.43)
- Partizanski proboj kod Romanovca: 1 kdt. puka 7. SS, 2 kom. bat. nestali, 1 bat. ađutant poginuo [Morača navodi da je poginuo 1 kom. bataljona, Gross, što nije tačno: v. 5.kraj.div, s. 127]. (frame no. 7449885)

- Poruka od 5. SS GebKor (27.12.43)
- Preliminarni izvještaj o vlastitim gubicima u poduhvatu -Herbstgewitter II-: 17 KIA, 83 WIA, 1 MIA. (frame no. 7449889)

- Poruka od 2. puka -Brandenburg- (28.12.43)
- Jačina [trupa za previđeni zadatak]: brd. izv. bat. 54: 600 ljudi; 1 ojač. četa I./2. Reg. Brandenburg: 60 ljudi; -četnička grupa: 300 ljudi-. (frame no. 7449920)

- Završni izvještaj za poduhvat -Panther- (24.12.43)
- Vlastiti gubici: 70 KIA, Huskinih ljudi 11 KIA; 278/30 WIA; 24 MIA. (frame no. 7449981)

- Dnevni izvještaj 5. SS GebKor (23.12.43)
- Gubici na Korčuli: 10 KIA, 40 WIA, 1 MIA; 2 aviona; 3 plovila oštećena; gubici spasilačke ekipe poslane za kap. Kirschnerom: 4 KIA, 29 MIA. (frame no. 7450001)

- Dnevni izvještaj 2. puka -Brandenburg- (28.12.43)
- Na osnovu četničkog izvještaja, 3 čete pošle u akciju protiv neprijatelja s. od Priboja; četnički podaci se pokazali kao pogrešni, jer se neprijatelj izvukao prije nego što je napad otpočeo. (frame no. 7450038)

- Završni izvještaj za poduhvat -Panther- (19.12.43)
- Vlastiti gubici: 106 KIA (3 oficira), 335 WIA, 7 MIA. (frame no. 7450122)

- Sumarni iizvještaj 2. puka -Brandenburg- o vlastitim i neprijatljeskim gubicima (18.12.43)
- Podaci za dijelove 2. puka i 524. puka 297. ID. (frame no. 7450141)

- Dnevni izvještaj 1. GebDiv. (15.12.43)
- -Namjere: borbene zadatke 54. brd. izv. bat. i 44. pt.bat preuzima grupa *Pfeiffer* sa podčinjenim četničkim i jedinicama milicije.- (frame no. 7450237)

- Dodatak dnevnom izvještaju 15. GebKor. za 15.12.43
- Paljenje pro-partizanskih sela 20 km sz. od Knina; -detonacije u kućama izazvane skrivenom municijom-; zaplijenjeno 230 grla stoke, -40 neprijateljskih mrtvih- (frame no. 7450256)

- Dnevni izvještaj za poduhvat -Kugelblitz- (14.12.43)
- Mil.Bef. Suedost: tri bat. 24. bugarske ID sa četničkom grupom *Ajdačić* nastupaju iz rejona Bajine Bašte uz Drinu radi posjedanja određenog im odbrambenog položaja. (frame no. 7450271)

- Poruka od 1. GebDiv. (10.12.43)
- -Naređeno izdvajanje četničke grupe Lukačevića iz sastava grupe Remold, da bi se ista preko Prijepolja dovela najprije u Pljevlja.- (frame no. 7450364)

- Sumarni izvještaj 2. puka -Brandenburg- o vlastitim i neprijateljeskim gubicima u novembru (3.12.43)
- Vlastiti: 10 KIA, 58 WIA. (frame no. 7450576)

- Dnevni izvještaj 69. ResKor. (3.12.43)
- 173. ResDiv: na dan 29.11. napadnuta policijska jedinica (37 ljudi) iz Bečmena; nađeno 5 leševa, 19 ljudi se još vodi kao nestalo. (frame no. 7450630)

- Dnevni izvještaj 5. SS. GebKor. (29.11.43)
- Vazdušni napadi na:
-Sarajevo (98 civila KIA, 60 kuća)
-Dubrovnik (Nijemaca: 2 KIA/17 WIA, civila: 15/43)
-Mostar (8 njem. aviona oštećeno na zemlji, 1 nepr. oboren) (frame no. 7450644)
7449802
Ic, Anlagenband 6 z. KTB Nr. 4, Tagesmeldungen. 1943-12-31 - Daily reports on operations of the Allies in Greece and Italy, and on partisan warfare in Albania, Bosnia, Croatia, and Montenegro. Aug 27 - Dec 31, 1943., August 27, 1943 - December 31, 1943
izdvojeno:
- HG F za PzAOK 2 (31.3.44)
- Postavljanje Krempler-a za -Kreiskommandant Sandzak--a; direktno potčinjen Mil.Bef.SO, taktički PzAOK 2, administrativno HSSPF Serbien. (frame no. 7450658)

- Ic dnevni izvještaj za 7.12.43
- -Četnici, zaduženi za osiguranje s. od Grahova potisnuti prema jz. od strane nadmoćne bande; napadnut jedan vlastiti konvoj.- (frame no. 7450709)

- isto za 13.11.43
- -Ustaše i četnici zauzeli stare položaje kod Vrlike.- (frame no. 7450754)

- isto za 29.9.43
- 13. [Proleterska] brigada dobro obučena; fanatično držanje zarobljenika i ranjenika.- (frame no. 7450840)

- isto za 18.9.43
- S. od Bileće, 10. herc.brigada NOVJ odbačena ka s. -uz pomoć 800 četnika.- (frame no. 7450860)
7450656