Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima

U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 30. divizija NOVJ [Formirana kao Gorička…

Opis: U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 30. divizija NOVJ [Formirana kao Gorička divizija; ubrzo dobila naziv 32. divizija NOVJ. Krajem januara 1944. preimenovana u 30. diviziju NOVJ.], u čiji su sastav ušle 17. NOU brigada -Simon Gregorčič-, 18. NO (soška, kasnije bazoviška), 19. NO brigada -Srečko Kosovel- i 20 NO (soška) brigada.
Datum: 6. 10. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Kosovo i Metohija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel 18. slovenska (2. soška) udarna brigada (bazoviška) 20. slovenska (3. soška) brigada Goriška divizija Borbe na Kosovu i Metohiji