Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima

Jača kolona nemačkih vojnika i četnika iz Risna pokušala da se preko s. Ledenica probije u…

Opis: Jača kolona nemačkih vojnika i četnika iz Risna pokušala da se preko s. Ledenica probije u opseđnuto Grahovo. Sutradan su delovi 10. crnogorske brigade iz rejona Grkovca, uz sadejstvo 1. bataljona 1. bokeljske brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ bočnim napadom razbili neprijatelja i odbacili ga prema Ledenicama. Neprijatelj je imao 40 mrtvih i veći broj ranjenih vojnika i oficira. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, 5 automata, 4 pištolja i drugi ratni materijal.
Datum: 20. 10. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Crna Gora
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 10. crnogorska udarna brigada 1. bokeljska udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Crnoj Gori 1944. 2. udarni korpus NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu