Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****

Na komunikaciji Bor-Žagubica 7. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ sačekala u zasedi…

Opis: Na komunikaciji Bor-Žagubica 7. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ sačekala u zasedi nemačku motorizovanu kolonu, te uništila tenk i 3 kamiona, oštetila 1 avion i 2 kamiona i ubila 10 a ranila više nemačkih vojnika. Brigada je imala 5 ranjenih boraca. Istoga dana u s. Krivelju, pošto je proterala četnike, ona je u kubetu crkve, gde je bio četnički magacin, pronašla 220 pušaka, 2 sanduka municije i sanduk minobacačkih mina.
Datum: 21. 9. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Srbija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 23. srpska udarna divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Srbiji 1944. Bitka za Srbiju Zasede u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu