Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima

U s. Bukovači (kod Bos. Petrovca), na sastanku rukovodilaca Oblasnog vojnog rukovodstva za Bos.…

Opis: U s. Bukovači (kod Bos. Petrovca), na sastanku rukovodilaca Oblasnog vojnog rukovodstva za Bos. krajinu i članova Sreskog komiteta KPJ za Bos. Grahovo, formiran Štab gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu i preneta direktiva CK KPJ za formiranje odreda i otpočinjanje ustanka.
Datum: 18. 7. 1941. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: Bosanski Petrovac Bosansko Grahovo Ustanak u NDH Centralni komitet KPJ Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941.