Rafael Perhauc: Letalci prekomorci
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-354): znaci.org
- LETALCI PREKOMORCI7
- Beg jugoslovanskih letalcev iz domovine11
- Beg pomorskih letalcev iz Boke Kotorske do Aleksandrije aprila 194114
- Prvi partizanski letalci16
- PRVA LETALSKA BAZA19
- Zbiranje letalcev v Livnu19
- Napad na partizansko letalo ?Do-17?24
- 6. december 1943 ? drugi črni dan Prve letalske baze26
- Pohod letalcev iz Slovenije v Italijo in spojitev z letalci iz Livna na dalmatinski obali28
- Prva letalska baza v Italiji35
- ZAČETNI STIKI Z ZAVEZNIKI V ZVEZI Z LETALSTVOM NOVJ 4545
- Prve obljube za ustanovitev eskadrilj45
- Temeljni dogovor o formiranju letalskih enot48
- Dodatni sporazum v Kairu 29. marca 194451
- Poziv letalcem na Srednjem vzhodu za vstop v NOVJ57
- IZ ITALIJE V AFRIKO60
- Zbiranje letalcev na Srednjem vzhodu66
- Novi letalski kadri74
- Razglas naprednih letalcev Jugoslovanom v tujini78
- Številčno stanje letalcev in drugih pripadnikov NOVJ na Srednjem vzhodu83
- PRVA IN DRUGA LOVSKA ESKADRILJA88
- Začetek formiranja eskadrilj88
- Zbiranje in šolanje pilotov94
- Tehnično osebje eskadrilj102
- Šolanje vezistov106
- Oborožitev eskadrilj110
- Letalo Spitfire, lovec ? bombnik110
- Letalo Hurricane, lovec ? raketnik118
- Od Bengazija v Libiji do škabrnja pri Zadru121
- Pot Prve lovske eskadrilje121
- Pot Druge lovske eskadrilje125
- Pomanjkanje pilotov126
- Brezuspešna prizadevanja za pilotskim naraščajem129
- Sestanek v Caserti ? Organizacija zveze NOVJ?BAF?Wing?Eskadrilje136
- Letališče na Visu138
- Letališča pri Zadru: Zemunik, Škabmje, Prkos142
- Samostojna enota: Mehaniška četa pri 281. Wingu146
- BOJNE OPERACIJE NAŠIH ESKADRILJ149
- Viri za opise borbenih operacij149
- Borbene izkušnje154
- Prva lovska eskadrilja ? statistični podatki162
- Borbene operacije Prve eskadrilje od 18. avgusta do 13. oktobra 1944163
- Naši letalski napadi v sovražnikovih poročilih167
- Druga lovska eskadrilja ? statistični podatki173
- Borbene operacije od 13. oktobra 1944 in do konca vojne174
- Sodelovanje Prve in Druge eskadrilje v borbah za Ston in Vukov klanac193
- Operacije Prve in Druge lovske eskadrilje na področju Stona od 12. do 22. 10. 1944201
- Padli piloti207
- Operacije, ki so zahtevale človeška življenja Prve eskadrilje207
- Druga lovska eskadrilja216
- KULTURNO-PROSVETNO IN POLITIČNO DELO221
- Kulturno-prosvetno delo221
- Politčno delo223
- Kolektivna blagajna in pomoč domovini224
- Izpis obeh eskadrilj in Mehaniške čete iz RAF227
- LETALCI NOVJ IZ ALŽIRIJE229
- Zbiranje ujetnikov v Severni Afriki229
- Previranja v Constantini jeseni 1943234
- Dogodki v Maison Blanchu. Upor 78 letalcev236
- Kraji in mesta v Alžiriji, kjer so živeli naši letalci244
- Prvi stiki s predstavniki NOVJ248
- Matične enote RAF, v katerih so bili naši letalci250
- No. 144 MU ? Maison Blanche250
- No. FTLU ? Boufarik255
- Življenje letalcev v Alžiriji do odhoda v domovino256
- Kulturno-politična dejavnost266
- Pevski zbor267
- Skupina 200 letalcev v Boufariku do marca 1945273
- Naše vojne misije v Alžiriji in njihova vloga pri osvobajanju ujetnikov280
- Od Dubrovnika do Beograda288
- Na Sinjajevini291
- Neprijetna vest293
- LETALSKE DIVIZIJE NA SREMSKI FRONTI298
- Šolanje pilotov302
- Organizacija letalskih divizij305
- Sodelovanje letalstva z našo 1., 2. in 3. armado307
- Ofenzive v Sremu, Slavoniji in Bosni308
- Prevzemanje letal skupine Vitruk309
- Letalske baze309
- Borbene izkušnje311
- Padli letalci311
- Nekaj statističnih podatkov312
VIRI IN GRADIVO (BIBLIOGRAFIJA)316
SEZNAM VODILNEGA KADRA PRVE IN DRUGE LOVSKE ESKADRILJE TER LETALSKEGA DETASMANA NOVJ V ALŽIRIJI321
ABECEDNI SEZNAM OSEB, OMENJENIH V KNJIGI327
ABECEDNI SEZNAM KRAJEV IN DEŽEL, OMENJENIH V KNJIGI337
- SPREMNA BESEDA349
VSEBINA KNJIGE355