Fikreta Jelić Butić: ĈETNICI U HRVATSKOJ 1941-1945
SadržajSledeci dokument

SADRŽAJ
1RIJEČ IZDAVAČA
2PREDGOVOR
3UVOD
I glava - POJAVA ČETNIŠTVA U HRVATSKOJ I NJEGOVO ORGANIZIRANJE
4Prva okupljanja
5Četnici kao sredstvo talijanskog okupatora za razbijanje oružanog ustanka
6Reagiranje ustaškog režima i sporazumi s Talijanima
7Akcije oko daljnjeg organiziranja četnika
8Vojna organizacija četnika i pokušaji širenja
II glava - U SAVEZU S TALIJANSKIM OKUPATOROM I USTAŠKIM REŽIMOM PROTIV NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA
9Mjesto i uloga četnika u daljnjoj strategiji borbe talijanskog okupatora protiv NOP-a
10Prve akcije oko sporazumijevanja ustaškog režima i četnika
11Daljnje akcije talijanskog okupatora i ustaškog režima oko mobilizacije četnika protiv NOP-a
12Četnici i problemi borbe protiv NOP-a
13Pokušaj poduzimanja veće četničke ofenzive protiv NOP-a
14Pojačani četnički teror
15Pokušaji novih okupljanja
16Slom četničkih planova
III glava - U SLUŽBI NJEMAČKOG OKUPATORA DO KONAČNOG SLOMA
17U funkciji politike njemačkih okupacionih snaga
18Bijeg pred snagama NOP-a
19U fronti okupljanja snaga kontrarevolucije
20Politička kampanja protiv NOP-a kao posljednje oružje
21IZVORI I LITERATURA
22KRATICE
SadržajSledeci dokument