Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Br. 7
Olivera Milosavljević - POTISNUTA ISTINA
Kolaboracija u Srbiji 1941-1944.

Sadržaj Sledeće poglavlje

Sadržaj:

cela knjiga

Uvod

I DEO

Javna delatnost i propaganda kolaboracionista 1941-1944.

Pregled
Nepokolebljiva vera u nemačku pobedu
Antisemitizam
Antikomunizam
Antidemokratija
"Nova Srbija" u "Novoj Evropi"
Vaspitavanje omladine
Svakodnevni život
Metodološki pristup
-Napomene
Ministri u kolaboracionističkim vladama
Registar ideološko-političke aktivnosti i propagande
Uredbe kolaboracionističkih vlada
Izbor iz dekreta koji se odnose na Jevreje i Rome
Izbor iz dekreta koji se odnose na "nacionalno nepouzdane službenike
Naredbe, odluke, objašnjenja kolaboracionističkih vlada ...
Odluke gradskih i opštinskih organa vlasti, strukovnih udruženja, oglasi firmi
Konkursi
Uredbe, naredbe i saopštenja nemačkih okupacionih vlasti
Navedene odluke koje se odnose na Jevreje i Rome
Navedene odluke koje se odnose na komuniste
Govori i izjave Milana Nedića
Propagandni tekstovi o Nediću kao "Ocu" ili "Sinu" nacije
Vizije "Nove Srbije" i njene zadružne organizacije
Upotreba pojmova "rasa" i "arijevac"
Položaj žene u "Novoj Srbiji"
Propagandni tekstovi i odluke koje se odnose na Nedićeve i Ljotićeve oružane formacije
Propagandni tekstovi o Adolfu Hitleru
Veličanje Nemačke, njenih saveznika, nacionalsocijalističke ideologije i izjave lojalnosti
Propagandni tekstovi o životu srpskih radnika i zarobljenika u Nemačkoj
Odluke i propagandni tekstovi koji se odnose na četnike ....
Propagandni tekstovi i objave protiv Jevreja i Roma
Antikomunistički propagandni tekstovi o objave
Tekstovi protiv antihitlerovske koalicije
Registar prosvetno-kulturne aktivnosti i propagande
Aktivnosti Ministarstva prosvete i propaganda nove prosvetne politike
Aktivnosti Narodnog pozorišta u Beogradu
Repertoar veselih pozorišta i bioskopa
Program Radio-Beograda i aktivnost novinarskog udruženja
Reklame za nove knjige, uredbe o zabrani knjiga, prikazi knjiga .
Sport, mali oglasi, reklame

II DEO

Izvodi iz dokumenata i novinskih članaka 1941-1944.

1941.
1942.
1943.
1944.


Izvori


SadržajSledeće poglavlje