Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****

Posle dvodnevnih borbi na položajima s. Varoš i s. Mažučište, nemačke Borbene grupe -Gulman-.…

Opis: Posle dvodnevnih borbi na položajima s. Varoš i s. Mažučište, nemačke Borbene grupe -Gulman-. (dva ojačana bataljona i jedan artiljerijski divizion) i -Papst- (dva ojačana bataljona i jedan artiljerijski divizion) i jedan bataljon 4. SS motorizovane policijske divizije zauzeli Prilep. Jedinice 41. divizije NOVJ i bugarske snage Prilepskog garnizona (2. bataljon 45. pešadijskog puka, 15. artiljerijski puk bez jednog diviziona i granični delovi) poseli su, za odbranu, prisadsko-pletvarske položaje.
Datum: 19. 9. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Makedonija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 41. makedonska divizija NOVJ Prilep 4. SS policijska oklopna grenadirska divizija Borbe u Makedoniji 1944. Bugarska u drugom svetskom ratu