Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****

Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao naredbu o obrazovanju Vojne škole NOV i POJ, u…

Opis: Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao naredbu o obrazovanju Vojne škole NOV i POJ, u kojoj će se usavršavati komandni kadar i izučavati i primenjivati iskustva iz NOB-a, radi sprovođenja jedinstvene vojne doktrine u NOV i POJ. Škola je imala viši kurs - za spremanje komandanata bataljona i brigada, niži kurs - za spremanje vodnika i komandira četa i praktične omladinske tečajeve. Mesto i vreme trajanja kurseva određivao je VŠ na predlog komandanta škole. Škola je otvorena 9. novembra 1942, a u njen sastav je uključena ranija Partizanska oficirska škola GŠ NOP odreda za Hrvatsku, i škola za vojne rukovodioce i omladinski vojno-politički kursevi Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu.
Datum: 4. 11. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Lika
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: Josip Broz Tito Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Omladina u ratu Borbe u Lici 1942. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu