Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

15. brdski armijski korpus (XV. Gebirgs Armeekorps)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
T314, r. 554T314, r. 555T314, r. 556T314, r. 557T314, r. 558T314, r. 559T314, r. 560T314, r. 561T314, r. 562T314, r. 563T314, r. 564T314, r. 565T314, r. 566
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

15. brdski armijski korpus (XV. Gebirgs Armeekorps) Documents from National Archive Washington
   15. brdski armijski korpus (XV. Gebirgs Armeekorps), T314 roll 565  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1335): znaci.org
Geb AK XV, 58278/4 Ic, Tätigkeitsbericht - Report compiled by the G-2 Section (Abtl.Ic) discloses detailed information on intelligence activities in connection with military operations on the island of Solta and along the Croatian coast near Sibenik, Split, and Sinj, also on enemy and own propaganda actions, counterintelligence activities, and political developments., April 01, 1944 - April 30, 1944
izdvojeno:
- Radio-depeša obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa 69. armijskom korpusu (17. april 1944.).
- - /Četnici: istočno od rijeke Vrbas nalazi se četnički korpus Tešanovića sa 6 brigada; držanje sumnjivo. Jedan dio pod komandom Rade Radića i Mišića se odvojio [o ovome v. ista rolna, snimak 000105]. Pregovori o angažmanu na otpornim tačkama još nisu završeni. Mora se računati sa prelazom lokalnih četničkih milicija komunistima. Zapadno i jugozapadno od Banja Luke nalazi se četnički korpus Drenovića sa 1.100 ljudi u tri brigade; [Drenović] šalje pouzdana obavještenja [...]./ (frame no. 47)

- Dnevni izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa 2. oklopnoj armiji (20. april 1944.).
- - /Napad na vlastiti konvoj na serpentinama Zrmanja-Vrelo odbijen. Četnici su pri potjeri zarobili jedan laki mitraljez [...]/
- /Šibenik: Đujićev kurir, koji je imao njemačku propusnicu i išao u pratnji službenika službe bezbjednosti, ubijen hicem u potiljak od strane ustaša; radi se o planiranom atentatu koji se dogodio dan poslije ustaškog mitinga [za izvještaj o rezultatima istrage o ovom ubistvu v.ista rolna, snimci 000337-9]./ (frame no. 53)

- 3: Zabilješka sa sastanka sa Momčilom Đujićem na dan 20. aprila 1944 (21. april 1944.).
- - (000271): Đujić tvrdi da je od 9000 njegovih boraca u borbi protiv komunizma palo već 3200.
- (000272): Đujić: sudbinu srpskog naroda odlučuju trojica ljudi: Staljin, Čerčil i Hitler. Staljin se kao komunista odbacuje; ostaju Čerčil i Hitler. /Hitler, kao i srpski narod, u komunizmu vidi glavnog neprijatelja. Vazdušna bombardovanja na prostoru Jugo-istoka, zatim primjer borbe njemačke vojske protiv komunizma, te nedostatak razmijevanja za stvarnu borbu sprskog naroda je učinilo da simpatije za Englesku nestanu [...]. Nikada se ne bi desilo da njegovi ljudi udare u leđa Nijemcima. Njihovo bi držanje u tom slučaju bilo neutralno. Ako bi, naprotiv, Englezi poduzeli invaziju u saradnji s bandama, onda bi njegovi ljudi bili spremni da se bore protiv Engleza. Kao dokaz za ove trvdnje, on je naveo događaje iz perioda kapitulacije Italije./ (frame no. 271)

- 7: Zabilješka o razgovoru sa obavještajnim oficirom 264. pješadijske divizije o upotrebi četnika u zoni odgovornosti 15. brdskog korpusa (18. april 1944.).
- - (000277): /Postavilo se pitanje šta činiti sa onim četničkim odredima koji ne izvšavaju borbena naređenja; odgovor glasi: obustava snabdijevanja. Otkad je glavnokomandujući Jugoistoka izdao odgovarajuću naredbu, divizija nije izdavala municiju četnicima, iako ona smatra da ovakva politika ne može da se održi./ (frame no. 276)

- 3: Prijevod dva pisma Mana Rokvića njemačkoj komandi u Kninu, u kojem se tvrdi da je Đujić /stoprocentni anglofil/ i da sprema svoje ljude za savezničku invaziju (11. maj 1944.).
- (frame no. 282)

- 6: Prijepis pisma upućenog od strane četnika njemačkoj komandi u Drnišu, u kojem se traži zaštita od ustaša (30. maj 1944.).
- - (000294): Kratki istorijat četničkog odreda iz Medaka kod Gospića; odred do sada imao 200 mrtvih u borbi protiv partizana; odred sklopio sporazum sa delegacijom NDH koju su činili veliki župan, jedan predstavnik vlade iz Zagreba, te /gospodin pukovnik Servatzy, koji se lično založio za sklapanje ovog sporazuma./ Rezultat sporazuma je bio postavljanje domobranskog garnizona u Medaku i zajedničke akcije protiv partizana. Pravoslavno stanovništvo iz Medak- Počitelja i Raduča je priznalo vlast NDH i od nje /primalo pomoć i hranu./
- (000294): Partizani kontrolisali Medak od aprila do decembra 1943; Poslije dolaska 114. lovačke divizije Wehrmachta, u Medaku opet uspostavljen /ustaško-domobransko-četnički garnizon. Sve se odvijalo u duhu sporazuma i iskrene saradnje sa ustanovama NDH./
- Četnički odred iz Metka (Medak) učestvovao u svim akcijama njemačke vojske u aprilu 1944; od komande puka /Brandenburg/ četnici dobili nagradu za hrabro držanje u tim borbama.
- (000295): U periodu 15.-19. maja 1944, ustaše spaljuju selo i ubijaju šest osoba: /U ovom najsudbonosnijem času za sve nas, neka njemački Wehrmacht bude ta mudra i pravedna sila koja će uvesti red i time nam omogućiti da sve svoje snage usmjerimo na borbu protiv komunizma, a ne da gubimo vrijeme i dragocjene četničke živote na osvetu ustašama./
- (000296): /Nadamo se da će naš protest naići na razumijevanje i dobru volju njemačke komande, te pomoć i podršku njemačkog Wehrmachta./ (frame no. 294)
1
Geb AK XV, 58278/5 Ic, Tätigkeitsbericht - Activity report G-2 Section (TB Abtl.Ic) Typed, maps, handwritten, mimeographed. 2 1/2 lin.inches. Continuation of 58273/4 with no changes as far as general areas are concerned., May 01, 1944 - May 31, 1944
izdvojeno:
- 22: Pismo štaba Dinarske četničke divzije štabu 15. brdskog korpusa u Kninu (9. maj 1944.) u kojem je sadržano 19 zahtjeva vezanih za regulisanje međusobnih odnosa te isporuku velikih količina oružja, opreme i municije četničkim jedinicama.
- - (000822): Ukoliko Nijemci ne ispune ove zahtjeve, četnici /ne preuzimaju odgovornost za održavanje reda i mira/, te izjavljuju da će u ovom slučaju /biti prinuđeni povući svoje jedinice na jednu kompaktniju teritoriju, odakle bi bez katastrofalnih žrtava mogli braniti naše nacionalne elemente od ustaških i komunističkih napada./ (frame no. 817)

- Zabilješka o broju četnika koje snabdijeva 15. brdski korpus (10. maj 1944.).
- - Preko 264. pješadijske divizije i puka /Brandenburg/: 4.421;
- Preko 373. pješadijske divizije: 1.897;
- Ukupno: 6.318. (frame no. 823)

- Zabilješka /komande Lippert/ o govoru prote Pere Stojisavljevića na Đurđevdan 6. maja 1944 u selu Otišić kod Vrlike (7. maj 1944.).
- - /Ako na svijetu postoji jedan narod koji zaslužuje da živi, onda je to njemački narod. Ako se iko bori protiv neprijatelja cijelog svijeta, komunizma, onda je to njemčki narod. On je ustao kao jedan, pod vodstvom svog genijalnog vođe Adolfa Hitlera, da istrijebi ovu pošast. Veliki njemački Wehrmacht je jedina sila koja je pomogla malim narodima. Prošle godine, kada nam je zaprijetilo uništenenje od strane banditski hordi, njemački Wehrmacht nam je donio spas i pomoć. Od tada možemo opet disati punim plućima. Mi, Srbi, nikada ne smijemo zaboraviti šta je slavni njemački Wehrmacht učinio za nas. Želimo mu se, stoga, zahvaliti od sveg srca i poželiti da pobijedi sve svoje neprijatelje; da iz ove bitke protiv neprijatelja cijelog svijeta, koju vodi njegov veliki Führer, izađe kao jedini pobjednik, a Njemačka kao jedina nacija koja zaslužuje da živi. Time bi i za Srbe došli bolji, pravedniji dani. Neka živi veliki njemački Führer i slavni, herojski Wehrmacht! *Živio!* odzvonilo je tri puta iz svih četničkih grla. /
/Napomena: ovakav stav je dobrim dijelom rezultat uticaja prote Stojisavljevića, koji je omiljen čak i u hrvatskim selima i koji radi na sporazumu sa Hrvatima. I oni su spremni da se zajedno sa ustašama bore protiv bandita./ (frame no. 824)

- 7: Pismo štaba Dinarske četničke divizije njemačkoj diviziji u Drnišu i štabu korpusa u Kninu u kojem se moli da se riješi pitanje pomoći za porodice poginulih četnika koja je uskraćena od vlasti NDH (20. maj 1944.).
- (frame no. 825)

- 5: Zabilješka obavještajnog odjeljenja 392. pješadijske divizije o razgovoru sa majorom Eremićem, prebjeglim komandantom kordunskog područja (13. maj 1944.).
- /(000834): O jevrejskom pitanju, Eremić je rekao samo da su Jevreji bolesno tkivo na tijelu evropskih naroda, i da u potpunosti zastupa Führerove stavove. Posljednja iskustva na Krodunu su pojačala odbojnost naroda prema njima. Stotine Jevreja su nakon kapitulacije Italije prebačeni sa ostrva Rab na teritoriju Korduna od strane partizana. Tamo su ih smjestili po pravoslavnim kućama, koje su im morale obezbijeditii smještaj. Pored toga, oni su uvijek ili pisari ili doktori, samo ne borci na prvoj liniji. To je prouzrokovalo jaku odbojnost običnog borca izloženog svim nedaćama i naporima./ (frame no. 832)
488
Geb AK XV, 58278/6 Ic, Tätigkeitsbericht - Folder compiled by the G-2 Section (Abtl.Ic) discloses detailed information on operation Roesselsprung , annihilation of guerrilla staffs SE of Drvar, operation Florett , campaign in the Mrkopalj-Delnice sector, operations near Novi, and Split, also on enemy and own propaganda actions, counterintelligence activities, and political developments during the German campaign on the Croatian coast of the Adriatic Sea., June 01, 1944 - June 30, 1944
izdvojeno:
- 2, Izvještaj 15. brdskog korpusa o rezultatima i poteškoćama u stvaranju /Hrvatskih borbenih grupa/ (11. juni 1944.).
- (001200): U rejonu 392. pješadijske divizije postoje preduslovi za lojalnu saradnju sa četnicima u okviru novoformiranih /Hrvatskih borbenih grupa/. Komplikacije se mogu očekivati sa ustaške strane.
(001200-1): U rejonu 373. pješadijske divizije je svrstavanje četnika u /Hrvatske borbene grupe/ u skladu sa uputstvima odavno završeno. Oni su raspoređeni u uporišta duž glavne ceste za snabdijevanje i usko se naslanjaju na njemačke posade. Borbene grupe su se od svog formiranja dokazale u bezbroj borbi, /rame uz rame/ sa legionarima. Do problema je dolazilo samo kad bi vlastima NDH ili ustašama zasmetalo prisustvo ovih /malih ali u borbi prokušanih jedinica./
(001201-2): U rejonu 264. pješadijske divizije stvari idu teže, jer četnici odbijaju da odbace svoje ime i oznake , te da se stave u službu interesa NDH. Divizija, gotovo u cijelosti raspoređena na obali, ne može intervenisati iz taktičkih razloga, djelom i zato jer /četnici sami štite istočni bok divizije i obezbjeđuju linije snabdijevanja./ (frame no. 1200)

- Telgram upućen 5. SS brdskom korpusu (5. maj 1944.).
- /U vezi sa 4360 g.: Đujić bez sumnje pristalica D.M.-a; hrvatski građanin, lojalno sarađuje sa vlastitim trupama u borbi protiv komunizma; nasilno regrutuje pravoslavce; po posljednjim izvještajima agenata, nekoliko puta se negativno izjasnio o Englezima [dopisano olovkom: jačina 7.000]. Da li su Đujićevi odredi u zoni 5. SS brdskog korpusa?/ (frame no. 1203)

- 11: Prijdlog štaba Dinarske četničke divizije njemačkoj diviziji u Drnišu i štabu korpusa u Kninu za buduće zajedničke akcije na području Dalmacije, Like i Bosanske Krajine (24. maj 1944.).
- (frame no. 1206)
981