Maks Zadnik: Istrski odred
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-901): znaci.org
- PREDGOVOR5
-     UVOD11
-         Geografski in gospodarski pregled operativnega območja Istrskega odreda11
-     Kratek pregled razvoja NOB na Južnem Primorskem do oktobra 1943.16
-     Oris razvoja OF in NOB na Primorskem v drugi polovici 1942. leta32
-     Razvoj OF in KPS v Brkinih in Slovenski Istri od januarja do septembra 1943.44
-     Priprave narodnoosvobodilnega gibanja na fašistični poraz50
-     Ukrepi nemške vojske ob italijanski kapitulaciji54
-     Kapitulacija Italije in razoroževanje italijanske vojske na Južnem Primorskem55
-     Ustanavljanje partizanskih enot v Brkinih in Slovenski Istri58
-     Brkinska ali 11. SNOU brigada61
-     Nemška oktobrska ofenziva v Brkinih in Slovenski Istri69
USTANOVITEV ODREDA, PRVE AKCIJE, ZBIRANJE OPREME IN MOBILIZACIJA78
-     Vojaške in politične razmere ob ustanovitvi78
-     Ustanovitev odreda in njegove naloge83
-     Odhod odredovega štaba in bataljona z Mašuna v Brkine86
-     Ustanovitev 1. bataljona93
-     Prihod 14. divizije v Brkine in ustanovitev 2. bataljona96
-     Ustanovitev 3. bataljona99
-     Odred se kadrovsko in organizacijsko krepi, zbira opremo in orožje102
-     Začetek množične mobilizacije104
-     Nemci ustanavljajo na Primorskem Slovenski narodni varnostni zbor kot izdajalsko vojaško formacijo107
-     Odredove enote napadajo sovražnika110
-     Boj proti sovražnikovim vohunom in špekulantom112
-     Nabave in prenosi materialov za 14. divizijo113
-     Politično in partijsko delo v odredu113
-     Napad Nemcev na člane odredovega štaba na Pregarju114
-     Odred podrejen VII. korpusu. Karlo Maslo začasno odredni komandant117
-     Odredove enote zaostrujejo boj s sovražniki118
MOBILIZACIJA, KREPITEV ENOT IN BOJI S SOVRAŽNIKOM125
-     Vojaške in politične razmere v začetku 1944. leta125
-     Podreditev odreda štabu VII. korpusa130
-     Razpored in oskrba odredovih enot v začetku 1944131
-     Napadi na sovražnikove patrulje, vozila in manjše postojanke134
-     Mobilizacija v Brkinih in Slovenski Istri149
-     Kadrovsko in organizacijsko izpopolnjevanje odreda158
-     Boji se zaostrujejo, sovražnikov teror tudi166
-     Nacistični ukrepi proti NOV in prebivalstvu172
-     Tretji bataljon Istrskega odreda ali Bataljon Zol181
-     Reorganizacija 3. bataljona192
-     Nemška ofenzivna dejavnost proti odredu204
-     Krepitev odreda, njegove akcije in težave213
-     Stara Sušica - bridko poglavje 1. bataljona216
-     Hitro zaceliti rane in nadaljevati boj!224
-     Drugi bataljon v Podgori226
-     Odredove akcije pred prvo reorganizacijo233
REORGANIZACIJA, ŠTABNA KRIZA IN POHOD V SUHO KRAJINO244
-     Splošne vojaške in politične razmere pomladi 1944.244
-     Reorganizacija odreda od 1. do 6. aprila 1944.246
-     Delo in boji odredovih enot po reorganizaciji255
-     Energični napadi na prometne zveze261
-     Nemška ofenziva Braunschweig270
-     Pohod v Suho krajinio in druga reorganizacija275
-     Proces proti nekaterim članom ožjega štaba odreda282
-     Povratek v Brkine in odhod na Kočevsko291
ODREDOVA OFENZIVA NA KOMUNIKACIJE IN ZNOVA MOBILIZACIJA300
-     Zavezniki napredujejo, nacistično nasilje pa se stopnjuje300
-     Strahoten nacistični pokol v Brkinih305
-     Odločno v nove boje s sovražniki313
-     Smrt ?Satana? Tretjega rajha, divjega Christiana Wirtha, pri Kozini317
-     Novi odredovi napadi na prometne zveze in spet mobilizacija332
-     Odred v ofenzivi NOV in POJ proti železnicam338
-     Življenje in delo v odredu junija 1944.345
-     Pohod 1. čete 1. bataljona v Istro in njena velika zmaga v Šmarju353
-     Nemški ukrepi proti Čičariji in Brkinom360
-     Odredovi napadi na proge in nemški protiudarci365
-     Nemci razglasijo premirje s partizani373
-     Volitve v NOO, boji in mobilizacija v Istri379
-     Prvi bataljon drzno napada proti Kopru in morju387
-     Delo obveščevalne točke št. 1 v Istri395
-     Zločini nacistov na Artvižah in v Rodiku394
V PRIČAKOVANJU ZAVEZNIŠKEGA IZKRCANJA V ISTRI405
-     Splošne vojaške in politične razmere v avgustu 1944.405
-     Mobilizacija, oskrba in boji odreda v avgustu 1944.410
-     Nemška ofenziva ?Prien? v Istri in Čičariji od 8. do 11. avgusta 1944.416
-     Protiudarci 1. bataljona in zbiranje nemških čet v Istri427
-     Umik 1. bataljona iz Istre v Brkine434
-     Živahna odredova aktivnost na vseh področjih439
-     Neuspelo domobransko zborovanje v Št. Petru441
-     Odredove akcije konec avgusta443
-     Odred zopet v ofenzivi NOVJ proti železnicam451
-     Na obzorju novi sovražniki - četniki457
ODRED KOT 4. BATALJON 9. SNO BRIGADE V BOJU ZA PROMETNE ZVEZE IN BRKINE463
-     Vojaške in politične razmere ob reorganizaciji odreda v 4. bataljon 9. SNO brigade463
-     Ukrepi slovenskega in jugoslovanskega vodstva NOB na Primorskem467
-     Reorganizacija odreda v 4. bataljon 9. SNO brigade469
-     Sovražnikove sile na odredovem operativnem območju475
-     Čete nadaljujejo z napadi na železnice479
-     Neuspel četniški pritisk proti Brkinom491
-     Napadi na prometne zveze in življenje v bataljonu oktobra 1944.498
-     Prvo zasedanje skupščine okrožnega N00 v Padežu505
-     Nemška ofenzivna akcija ?Bergzauber Moritz ali svobodni lov na bandite?506
-     Četrti bataljon nadaljuje boj v čedalje težjih razmerah511
-     Nova sovražnikova bojna taktika in boj proti njej v Brkinih514
-     Učinkoviti napadi 4. bataljona na proge in naglo zaostrevanje sovražnikovega pritiska v Brkine523
-     Nedičevci v Ilirski Bistrici in na Pivki532
-     Bataljon ?Heine? spet krepi pritisk v Brkine534
-     Nemci iščejo bolnišnico ?Zalesje?542
-     Učinkoviti minerski napadi552
-     Kriza v oskrbi z obutvijo, obleko in orožjem555
ODRED KOT 4. BATALJON 9. SNO BRIGADE NA PIVKI, NOTRANJSKEM IN V CABRU566
-     Pohod na Jurišče in Notranjsko566
-     Boj v Babnem polju in umik v Čabar568
-     Fašistično nasilje v Brkinih in Slovenski Istri571
-     Bataljon v Čabru in Brkinih576
-     Povratek na Pivko in v Brkine585
-     V taborišču v Paležu pri Mašunu591
-     Boj za Brkine pozimi 1945.596
ODRED KOT 4. BATALJON 18. SNOU BRIGADE BAZOVIŠKE611
-     Zadnjih sto dni nacistične Nemčije611
-     Krepitev nemškega pritiska proti NOV v Sloveniji615
-     Sovražnikove sile na odredovem operativnem območju617
-     Podreditev 4. bataljona 9. brigade (Istrskega odreda) 9 korpusu619
-     Bataljon v kritičnih zimskih dneh622
-     Prenos radijskih postaj z Mašuna na Vojsko625
-     Sovražnikov napad na bataljonovo taborišče pri Mašunu in bataljonov napad na četnike na Baču632
-     Povratek bataljona v Brkine639
-     Čete preprečujejo črno borzo in zaostrujejo boj s sovražniki647
-     Ubežniki, zdravstvena služba in mobilizacija653
-     Sovražnikov pritisk v Bankine se zaostruje, v Slovenski Istri pa popušča655
-     Čete se vračajo v boj v Slovensko Istro665
-     Nemce in medičevce zamenjujejo fašisti, bataljon pa še bolj ruši prometne zveze683
-     V pričakovanju nemškega poraza689
-     Vloga 4. bataljona v končnih operacijah695
-     Osvoboditev Materije, Divače, Kozine, Kopra, Izole in Pirana702
-     Pohod 4. bataljona 18. brigade v Trst in njegov razpust719
ODREDOVA VLOGA V POLITIČNEM IN KULTURNO-PROSVETNEM DELU729
-     Organizacija političnega dela v odredovih enotah730
-     Razvoj partijske organizacije v odredu731
-     Vojaško urjenje borcev in enot737
-     Oblike in metode propagandnega boja738
-     Pevski zbor in ?pesniki? v odredu747
ODREDOVA ZDRAVSTVENA SLUŽBA752
-     Zdravstvena služba v enotah752
-     Odredova bolnišnica Zalesje755
-     Nemški napadi na bolnišnico in reševanje ranjencev767
-     Dr. Magomed Gadžijev izreden zdravnik in velik človek772
-     Bolnišnica BK 1 - (Bolnica Koper)775
-     Veterinarska služba v Istrskem odredu776
ODREDOVA OBVEŠČEVALNA SLUŽBA780
-     Vloga in pomen odredove obveščevalne službe780
-     Organizacija odredove obveščevalne službe781
-     Delovanje odredove obveščevalne službe786
-     Naloge in akcije obveščevalne službe789
-     Ostati v Brtkinih v vsakršnih pogojih801
-     SKLEPNA BESEDA812
-     ~VIRI IN GRADIVO817
-     ~POVELJNIŠKI KADER821
-     ~SEZNAM BORCEV827
-     ~PADLI ODREDOVCI849
-     ~REGISTER KRAJEV, IMEN IN ENOT853
-     ~VSEBINA894