Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima

Na slobodnu teritoriju Slavonije (pl. Psunj, pl. Papuk i Požeška kotlina) napali de lovi nemačke…

Opis: Na slobodnu teritoriju Slavonije (pl. Psunj, pl. Papuk i Požeška kotlina) napali de lovi nemačke 187. rezervne divizje, 1. i 4. brigade domobranske 1. brdske divizije 1. domobranskog 4, 5. brdskog i 6. puka i jedan ustaški bataljon. Da bi izbegao udar nadmoćnih snaga, Štab 2. hrvatvskog korpusa NOVJ, sa Štabom 10. divizije NOVJ i 17. udarnom brigadom, prebacio se 16. jula preko r. Save, odakle je, posle jakih borbi u rejonu sela Crkveni Bok i Ivanski Bok, nastavio pokret u Baniju. U Slavoniji je ostala 21. brigada, koja je do 20. jula vodila manje borbe, ali je veštim manevrom i brzim pokretima izbegla uništenje.
Datum: 9. 7. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hrvatska
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 17. slavonska udarna brigada 21. slavonska udarna brigada 1. brdska divizija Vermahta 187. rezervna divizija Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. brdska divizija NDH Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu