Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima

VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: ističe da 12. udarni korpus NOVJ,…

Opis: VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: ističe da 12. udarni korpus NOVJ, koji se prebacio na područje 2. udarnog korpusa NOVJ, treba da manevruje u zapadnom delu Crne Gore i Hercegovine, poveže se sa 29. udarnom divizijom NOVJ i u povoljnom momentu se prebaci u Sandžak; obaveštava da je 1. proleterska udarna divizija NOVJ prešla r. Lim i da u severnom delu Sandžaka nema neprijateljskih snaga.
Datum: 22. 8. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Crna Gora
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 1. proleterska divizija NOVJ 29. hercegovačka divizija NOVJ 2. udarni korpus NOVJ 12. vojvođanski korpus NOVJ