Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

69. rezevni korpus (LXVIIII. Armeekorps)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
T314, r. 1544T314, r. 1545T314, r. 1546T314, r. 1547T314, r. 1548
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

69. rezevni korpus (LXVIIII. Armeekorps) Documents from National Archive Washington
   69. rezevni korpus (LXVIIII. Armeekorps), T314 roll 1548  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1101): znaci.org
Na.Fiu, Ia/Stopi., Ia/Stogas., Ic, Tatigkeitsberichte. 1944-06-30 - Activity report of the Intelligence Branch pertaining to administration and operations in the Zagreb area; activity reports of the Signal Staff, Engineer Staff, and Chemical Warfare Officers; reports concerning enemy chemical warfare preparations, gas defense readiness of the Corps, loss of gas defense equipment, and status of gas defense training; and registers of staff officers., January 01, 1944 - June 30, 1944
izdvojeno:
- Lista oficira pri štabu 69. ResKor. (30.6.44)
- . (frame no. 35)
1
la, Anlagen z. KTB, Casanova. 1944-10-31 - Reports, messages, and orders concerning Operation Casanova (to prevent enemy airdrops of supplies to partisan bands). Also, charts depicting partisans* flash and flare signals and an overlay showing the location of partisan airfields and dropping ranges in Croatia., June 25, 1944 - October 31, 1944
izdvojeno:
- .
- Karta sa ucrtanim poletno-sletnim stazama i mjestima za prijem savez. pomoći u zoni odgovornosti 69. ResKor. (frame no. 110)

- Uspjesi u operaciji -Casanova- (14.7.44)
- -Casanova- - operacija za skretanje savez. snabdijevanja na osovinsku teritoriju putem lažnih svjetlosnih signala; izvođenje na cjelokupnoj teritoriji pod kontrolom PzAOK 2 (frame no. 134)
44
la, Lagebeurteilungen unterstellter Einheiten an Gen.Kdo. LXIX. A.K. z.b.V. 1944-06-10 - Reports from Fiihrungsstab fur Bandenbekampfung with a survey on the partisan situation in Croatia. Also, reports and overlays concerning operations of the Corps and of partisans, supply and transportation situation, propaganda, and Allied air activity., December 01, 1943 - June 10, 1944
izdvojeno:
- Mjesečni izvještaj za decembar 1943. Višeg SS i policijskog vođe u Hrvatskoj (4.1.44)
- Gubici u decembru [pretpostavka da se radi o jedinicma njem.-hrv. policije]:
Nijemaca iz Reich-a: 20/28/16 (KIA/WIA/MIA)
Volksdeutschera: 16/20/16
Hrvata: 93/182/250
Ukupno u decembru: 129/230/282
Gubici april-novemb: 322/318/251;
borbe izgubile karakter gerilskog rata: radi se o -borbama protiv regularne neprijateljske milicije-. (frame no. 162)

- isto za januar 1944. (12.2.44)
- Gubici u januaru:
Nijemaca iz Reich-a: 12/18/3(KIA/WIA/MIA)
Volksdeutschera: 9/10/6
Hrvata: 45/50/22
Ukupno u decembru: 66/78/41;
u NDH krugovima se sve veće oslanjanje Nijemaca na četnike smatra više političkim nego vojnim pitanjem; u nekoliko navrata, četnici i musl. milicije se udružile radi odbrane sela protiv partizana (npr. kod Trnova), a sve to na njemački nagovor; -u zoni 5. SS GebKor. došlo do povećanog korištenja četnika u borbi protiv partizana, gdje su se ovi, u okvirima svojih mogućnosti, dobro pokazali.- (frame no. 173)

- Mjesečni izvještaj 1. ResJaegReg. (9.6.44)
- Prop. leci ne postižu željeni efekat, jer je kod partizana njihovo čitanje kažnjava smrću; puk stoga predlaže da se u borbu nose zvučnici koji bi bili postavljani na prvu liniju. (frame no. 181)

- Mjesečni izvještaj za april 1944.. Višeg SS i policijskog vođe u Hrvatskoj (6.5.44)
- Gubici u aprilu:
Nijemaca iz Reich-a: 6/18/1 (KIA/WIA/MIA)
Volksdeutschera: 14/7/2
Hrvata: 71/78/2
Ukupno u aprilu: 91/103/5.
(frame no. 188)

- Procjena situacije 2. zbornog područja (29.1.44)
- -Iako se četnici trude da pokažu kako žele saradnju sa našim vojnim ustanovama (naročito davanjem obavještenja o partizanima), ipak je njihovo sadejstvo nesigurno i neiskreno.-; prilikom povlačenja iz Prnjavora (20.1.44), četnici Forkape napali jednu domob. kolonu, pobili ljude i zaplijenili opremu; Kerovićevi i četnici Petka Đođića rade sa domobranstvom; (frame no. 192)

- Mjesečni izvještaj njemačkog štaba za osiguranje željeznica (14.2.44)
- Ustaše vrše teror nad civilima, -lojalnim četnicima- i zarobljenim partizanima; -prilikom borbi protiv bandi u Bosni, opet je došlo do izražaja lojalno i borbeno raspoloženje četnika. Njemački Wehrmacht ih potpomaže u povećanoj mjeri [...] Nije se primijetilo kolebanje kod četnika u vezi mogućeg anglo-američkog iskrcavanja.-;

U prethodnih mjesec dana registrovano:
55 diverzija na pruzi (preth. mjes.: 65);
9 prepada na stanice, sela i osig. pruge (16);
5 prepada na vozove (6);
16 prepada na patrole (16);
5 slučajeva sabotaže na tel. vezama (16);
13 pronađenih mina (8).

Vlastiti gubici:
2 Nijemca, 4 Hrvata KIA (9/2)
10 Nijemaca, 2 Hrvata WIA (15/8)
1 Nijemac, 18 Hrvata MIA (2 /3);

Dužina prekida saobraćaja na dionicama u satima:

Granica Reich-a - Zagreb - Novska - Zemun: 203 ? (336)
Novska-Ivanić-Grad - Zagreb: 143 (356)
Novska-Sisak-Zagreb: 141 ? (185 ?)
Doboj- Tuzla: 216. (frame no. 196)

- Procjena situacije 2. zbornog područja (14.2.44)
- -Četnici: prividno sarađuju, i to samo kad su neposredno ugroženi; inače, velikosrpski orijentisani- [za sličnu ocjenu v. 000207]. (frame no. 204)

- 187. ResDiv., izvještaj za period 13.2. - 12.3.44 (15.3.44)
- Gubici divizije: 31 KIA, 39 WIA;
Gubici podr. trupa:
Njem.-hrv. policija: 5 KIA, 2 WIA, 2 MIA
2. ustaški zdrug: 37 KIA, 57 WIA, 9 MIA
1. gorski zdrug: 1 KIA, 2 WIA
3. gorski zdrug: 1 KIA,3 WIA (frame no. 215)

- Mjesečni izvještaj za mart 1944.. Višeg SS i policijskog vođe u Hrvatskoj (6.4.44)
- -Opala je borbena vrijednost četnika u zoni II policijske oblasti Sarajevo; borbe kod Višegrada i Trebinja su pokazale da se četnici mogu uspješno oduprijeti [neprijatelju] samo uz pomoć njem. Wehrmacht-a-;

Gubici u martu:
Nijemaca iz Reich-a: 8/26/0 (KIA/WIA/MIA)
Volksdeutschera:7/6/4
Hrvata: 50/58/16
Ukupno u martu: 65/90/19. (frame no. 218)

- Mjesečni izvještaj njemačkog štaba za osiguranje željeznica (14.1.44)
- U prethodnih mjesec dana registrovano:
65 diverzija na pruzi (preth. mjes.: 73);
16 prepada na stanice, sela i osig. pruge (10);
6 prepada na vozove (6);
16 prepada na patrole (13);
4 slučajeva sabotaže na tel. vezama (16);
8 pronađenih mina (8).

Vlastiti gubici:
9 Nijemca, 2 Hrvata KIA (6/0)
15 Nijemaca, 8 Hrvata WIA (5/1)
2 Nijemca, 3 Hrvata MIA (3 /2);

Dužina prekida saobraćaja na dionicama u satima:

Granica Reich-a - Zagreb - Novska - Zemun:336 (226)
Novska-Ivanić-Grad - Zagreb:356 (187)
Novska-Sisak-Zagreb: 185 ? (157)
Brod-Sarajevo: 19 (169). (frame no. 248)

- Prijevodi zaplijenjenih dokumenata (24.2.44)
- O partizanskom šifrovanju (-zaplijenjeno od strane četnika kod Kupresa u oktobru [1943.]) (frame no. 282)

- 187. ResDiv., izvještaj za period 13.1. - 12.2.44 (15.2.44)
- Gubici divizije: 22 KIA, 60 WIA;
Gubici podr. trupa:
2. ustaški zdrug: 2 KIA, 9 WIA. (frame no. 296)

- 1.Kos.Div., procjena stanja (12.3.44)
- -Saradnja sa ustašama dobra. Nasuprot domobranstvu, ustaše predstavljaju jedini pozitivni segment hrvatskog stanovništva u borbi protiv boljševizma-; -organizovanje samozaštite oko Sunje od strane divizije predstavlja trn u oku ustašama. Stanje se ipak poboljšalo zahvaljujući odstranjivanju loših srpskih elemenata.-
(frame no. 304)

- Mjesečni izvještaj njemačkog štaba za osiguranje željeznica (14.3.44)
- U prethodnih mjesec dana registrovano:
58 diverzija na pruzi (preth. mjes.: 55);
4 prepada na stanice, sela i osig. pruge (9);
4 prepada na vozove (5);
21 prepada na patrole (16);
4 slučajeva sabotaže na tel. vezama (5);
18 pronađenih mina (13).

Vlastiti gubici:
1 Nijemca, 1 Hrvat KIA (2/4)
2 Nijemca, 1 Hrvat WIA (10/2)
0 Nijemca, 0 Hrvata MIA (1 /18);

Dužina prekida saobraćaja na dionicama u satima:

Granica Reich-a - Zagreb - Novska - Zemun:202 ? (203 ? )
Novska-Ivanić-Grad - Zagreb:23 ? (143)
Novska-Sisak-Zagreb: 21 ? (141 ?)
Doboj-Tuzla: 54 (216). (frame no. 316)

- Armee-Waffenschule PzAOK 2, procjena situacije (11.6.44)
- Tešanovićev korpus (i. od Vrbasa), iako uglavnom borbeno neaktivan, i dalje je donosio vrijedne izviđačke podatke; Stanje u Drenovićevom korpusu (z. od Vrbasa) nepoznato nakon njegove srmti u avio-bombardovanju Mrkonjić-Grada dana 31.5. - navodno se za izbor novog komandanta čeka na riječ više komande kod Doboja (-DM*-); agenti obavještavaju o [četničkim] pregovorima sa partizanima - detalji nisu poznati -(neprovjereno!)-; gubici u vazd. napadu na B. Luku:
Nijemci: 13 KIA, 64 WIA;
NDH: 12 KIA, 18 WIA;
Civili: ca. 250 KIA, 120 WIA;
Mat. štete na zgradama: 164 potpuno uništene, 386 teže, 150 lakše oštećeno. (frame no. 327)

- Mjesečni izvještaj 1. ResJaegReg. (9.6.44)
- Manji poduhvati sa snagama od preko jedne čete se ne isplate za razliku od akcija sa snagama do jedne čete; u toku aprila, puk poduzeo četiri noćne akcije i ostvario dobre rezultate. (frame no. 358)

- 5. SS GebKor., stanje kod neprijatelja (11.4.44)
- Detaljan pregled NOVJ u zoni korpusa (procjene jačine, naoružanja, morala, vojničkog umijeća); -u proteklom periodu, korpus nije imao okršaja sa četnicima. Oni su se, štaviše, na sebi svojstven način u većoj ili manjoj mjeri uključivali u borbe protiv crvenih bandita-; četnici dobri u izviđanju, loši u otvorenoj borbi; saveznički pokušaji da izmire četnike i partizane nemaju nikakvog rezultata, rat između njih je poprimio svojstva -krvne osvete-. (frame no. 364)

- 1.Kos.Div., procjena stanja na dan 10.5.44 (12.5.44)
- Proširenje sistema samozaštite na sela u dolini Save -u kooperaciji između FAT 216, ustaša i srpske samozaštite iz Sunje-; sistem dao dobre rezultate i poboljšao odnose između Srba i Hrvata. (frame no. 372)

- 42. JaegDiv., izvještaj za period 13.4. - 12.5.44 (15.5.44)
- Gubici divizije: 14 KIA, 66 WIA, 1 MIA
NDH i njem.-hrv. pol.: 43 KIA, 68 WIA, 49 MIA.
(frame no. 397)

- 3. gorski zdrug, ocjena situacije (18.5.44)
- -Četnici Vase Mijatovića su opet dokazali vjernost NDH, naročito prilikom napada na Prijedor i u toku akcije čišćenja od strane 69. ResKor.- (frame no. 405)

- 1.Kos.Div., procjena stanja na dan 10.6.44 (12.6.44)
- 2000 prebjega iz zone 6. korpusa NOVJ; registrovano 34 diverzije na pruzi i 27 na kompozicijama; na jednoj dionici povađeno 54 mine; zločini ustaša 8.5.44 u selima Građani i Čovac - pobijeno (i masakrirano) ukupno 12 osoba, uklj. žene i djecu. (frame no. 420)
159
la, Anlagen z. KTB 2, Unternehmen Margarete. 1944-03-19 - Reports and orders concerning plans for Operation Margarete (the military occupation of Hungary and possible disarming of Hungarian troops) to prevent the probable overthrow of the Hungarian Government by anti-German elements., March 13, 1944 - March 19, 1944
izdvojeno:
441
la, Aalagen z. KTB 2, Unternehmen Lechfeld. 1944-03-27 - Messages and orders pertaining to the military occupation of Hungary and the planned Operation Lechfeld (disarming of the Hungarian troops). Also, a survey of Hungarian Air Force installations., March 23, 1944 - March 27, 1944
izdvojeno:
639
la, Anlagen z, KTB 2, Unternehmen Rouen. 1944-08-01 - Reports, orders, messages, and maps concerning Operation Rouen (action against large units of partisans and Communists in Croatia) by subordinate units of the Corps, including police battalions, the Croatian Leibgarde Division, and regiments of the 1. Kosaken- Division., July 02, 1944 - August 01, 1944
izdvojeno:
690