Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

69. rezevni korpus (LXVIIII. Armeekorps)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
T314, r. 1544T314, r. 1545T314, r. 1546T314, r. 1547T314, r. 1548
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

69. rezevni korpus (LXVIIII. Armeekorps) Documents from National Archive Washington
   69. rezevni korpus (LXVIIII. Armeekorps), T314 roll 1546  
descriptionframe no.the document
page no: (1-869): znaci.org
la, Anlagen z. KTB 2, Akt: B. 1944-04-30 - Reports and orders concerning antiguerrilla operations in Croatia. Also, charts, maps, and overlays showing the .order of battle and the tactical disposition of the German 1. Gebirgs-Division in Hungary, of Hung, forces along the Drava River, and units of the Hungarian Home Army in the various military districts of Hungary., March 01, 1944 - April 30, 1944
izdvojeno:
- Posjeta v. Weichs-a štabu korpusa (31.3.44)
- Ukupna jačina 1. GebDiv: 20330 ljudi (frame no. 16)

- Izvoz rude iz Ljubije (7.4.44)
- Ljubija: ? za Njemačku, ? za Mađarsku; Mađari zauzvrat isporučuju gotov željeznički materijal; razorenost infrastrukutre rudnika i željeznice. (frame no. 109)

- Četnički problem (23.3.44)
- Kammerhofer o Janiću: J- prvo tražio naslon na policiju, a onda zadobio neograničeno povjerenje jednog komandanta njem. arm. bataljona; 15.3.44 J. uhapšen i kod njega nađeno DM-ov ukaz o postavljanju J. za komandanta Slavonije; K. zaključuje da svi četnici stoje pod DM-om, da će kao takvi u povoljnom momentu udariti u leđa Nijemcima, te da ih se ne naoružava. (frame no. 125)

- Krčenje šume oko pruga (12.3.44)
- Umjesto krčenja predviđenih 300 metara sa obje strane kolosijeka, NDH predlaže 100 m, uz prorijeđivanje dodatnih 200 m; ekonomski razlozi u pitanju; korpus ostaje pri prvotnom riješenju i traži odluku od nadređenih. (frame no. 197)

- Uredba o ustrojavanju Komandanta Srema (1.3.44)
- Od 8.3., Korueck 582 preuzima ovu funkciju; glavni zadatak osiguranje željeznice Beograd-Brod. (frame no. 219)
1
la, Anlagen z. KTB 2, Akt: C. 1944-06-30 - Reports concerning antiguerrilla operations of the Corps and Croatian army -units and maintenance of railroad and highway secxirity in the Sava River area; reports and orders pertaining to Operations Reinhard, Kastanie, Schach, Arras, Ungevjitter, Waldkampf, and Eienenhaus (the destruction of guerrilla units in the Suho Polje, Vocin, Slavonska Pozega, Navice, and Podravska Slatina areas); and maps and overlays showing the tactical disposition and movement of German troops and military police units, Croatian army units, and enemy units during these operations., May 01, 1944 - June 30, 1944
izdvojeno:
- Izvještaj por. Muehl-a (12.5.44)
- Navode se slučajevi domobranskih bezobrazluka prema Nijemcima (uvrede, omalouvažavanje, diskriminacija) (frame no. 345)

- Hrvatska borbena zajednica (Kroatische Kampfgemeinschaft) (30.5.44)
- Novi naziv za četnike u NDH koji se bore pod njemačkom komandom; Treba doprinijeti postizanju sporazuma između KKG i hrvatskih vlasti kako bi se izbjegli sukobi među njima i time omogućila zajednička borba protiv komunizma. (frame no. 389)

- Smjernice za ustroj i upotrebu KKG-a (13.5.44)
- Čet. jedinice dobijaju nove oznake, npr. KKG odred tog-i-tog; upotreba - manje grupe pridodati njemačkim snagama radi izviđanja, osiguranja, ili drugih zadataka; nadzor i pitanja snabdijevanja rješavaju se preko njem. ljudstva pridodatog KKG-u; obezbijeđena i medicinska njega četnika ranjenih u borbi; predviđa se i formalno uključenje ovih grupa u NDH snage u povoljnom momentu: Uključenje Romanijskog KKG-a u 1. ustaški zdrug u zoni odgovornosti 5. SS GebKor-a je pohvalan primjer u tom pogledu. dokle god se tuku protiv partizana, protiv KKG ne upotrebljavati silu; ukoliko se pokažu nepouzdani, smjesta razoružati; spajanje sa srbijanskim četnicima zabranjeno; ukoliko se nađe Srbijanaca, iste poslati natrag u Srbiju; Srbijance-oficire izručiti NDH vlastima. (frame no. 394)

- Protokol o sastanku sa predstavnicima Zeničkog četničkog odreda dana 21.3.44
- Sa njem. strane prisutni: SS major Kirchner [Paul, Ic 7 SS GebDiv], jedan SS kapetan, šef SD ispostave u Zenici i Dr. Ferstinger (NDH načelnik okruga); sa čet. strane: Jovo Lakić (komandant), Petar Mališa (šef štaba); razgovor trajao 2 sata; pitanje teritorijalnog razgraničenja između čet. i NDH po sporazumu iz 1942; Ferstinger zaključio da se nijedna strana nije pridržavala ugovora; dogovoreno da četnici pod oružjem ne idu dalje od z. obale rijeke Bosne; oni koji imaju posjede sa druge strane, mogu prelaziti, ali bez oružja i sa legitimacijom; Dalje se raspravljalo o tri tačke: 1.) zajednička akcija protiv komunista; 2.) pljačke i nasilja od strane četnika; 3.) pitanje monopola i poreza; po prvoj tački odmah postignut sporazum o saradnji; po drugoj, četnici se obavezali da će disciplinovati svoje ljude; po trećoj, čet. se obavezali da će sve poreze za tekuću godinu uplatiti NDH vlastima, a ove da čet. isporuče monopolske proizvode u istoj mjeri kao i ostalom stanovništvu; ovo je prelazno riješenje do isteka fisk. godine; kako se ne zna koliko se poreza ima uplatiti, NDH neće u ovoj godini isporučiti živežnih namirnica na čet. teritoriju; za slijedeću godinu, zajednička komisija će izvršiti analizu i utvrditi visinu poreza koji se ima uplatiti sa čet. teritorije. DODATAK PzAOK 2 (29.5.44): zenički primjer pokazuje kako treba da se uklanjaju trvenja između četnika i NDH i time stvori povoljna atmosfera za zajedničku borbu protiv partizana; svim jedinicama armije se predlaže da u svojim zonama sponzorišu slične sastanke. (frame no. 396)

- Plijen i gubici u poduhvatu Ungewitter
- Ukupno: 63 KIA, 134 WIA, 46 MIA (od ovoga kod 42 JaegDiv 20 KIA, 66 WIA, 1 MIA), (frame no. 434)
253
la, Anlagen z. KTB 2. 1944-03-23 - Preparatory orders concerning Operation Lechfeld (occupation of Budapest due to political developments and the disarming of Hungarian troops) and reports and orders pertaining to Operation Cannae (clearing of the area between the Sava and Drava Rivers of guerrilla units)., March 05, 1944 - March 23, 1944
izdvojeno:
565
la, Anlagenband z. KTB 2, Cannae, Einmarsch in Ungarn. 1944-03-18 - Reports, messages, orders, a map and overlay pertaining to Operation Cannae, entry into Hungary to secure forces friendly to Germany, antiguerrilla operations of the Corps and Croatian units, road conditions, and the securing of railroads and highways in Croatia and the area northwest of Belgrade., March 06, 1944 - March 18, 1944
izdvojeno:
587
la, Anlagenband z. KTB 2, Schlusselblume geplantes Unternehmen in Westslawonien im Marz 1944. 1944-03-06 - Reports, messages, and orders concerning the planned Operation Schlusselblume (the clearing of west Slovenia of partisan units) with tables showing the location of partisan units in West Slovenia., February 28, 1944 - March 06, 1944
izdvojeno:
698
la, Anlagenbande z. KTB 2, Unternehmen Schach. 1944-06-12 - Reports, messages, orders, maps, and overlays pertaining to Operation Schach (destruction of partisan units in the Karlovac area). Also, a report concerning losses of the Corps and of the enemy in men and materiel during this operation., May 18, 1944 - June 12, 1944
izdvojeno:
- Plijen i gubici u poduhvatu Schach
- Ukupno 271 čovjek; od ovoga 4 KIA, 17 WIA, 40 MIA kod bataljona B/1. ResJaegReg kod Primišlja 22.5.44. (frame no. 745)
737