Lado Ambrožič-Novljan: Gubčeva brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-1077): znaci.org
- UVOD5
I. USTANOVITEV (četrtega septembra 1942)9
-     Velika italijanska ofenziva9
-     Beblerjev štab14
-     Zbiranje enot prve manevrske brigade19
-     Slovesen ustanovni miting na Trebelnem24
-     Ognjeni krst32
-     Opombe38
II. VOJAŠKA IN POLITIČNA IZGRADNJA - BOJI IN MANEVRI (Od 5. septembra do 23. decembra 1942)39
-     Italijanska presoja položaja39
-     Presoje vodstva osvobodilnega gibanja40
-     Pohod v rajon Brezove rebri in organizacijska utrditev45
-     Očiščevalna akcija v Suhi krajini50
-     Italijanski poraz pri Kvasici54
-     Napad na Škocjan56
-     Očiščevalne akcije okoli Višnje gore in v Temenici63
-     Bojna sposobnost70
-     Oprema za zimo75
-     Taborišče v Radulji80
-     Politično vzgojno delo82
-     Znanilci preokretov na bojišču88
-     Osvoboditev Ajdovca92
-     Prvi napad Gubčeve na Žužemberk105
-     Opombe110
III. PARTIZANSKA PROTIOFENZIVA (Od 26. novembra 1942. do 26. marca 1943)113
-     Priprava na protiofenzivo114
-     Dob117
-     Proti Ljubljani127
-     Pohod na Hrvaško134
-     Bitka pri Bukovici in Krašiću139
-     Akcije na progi Zagreb-Karlovac148
-     Bitka v Suhi krajini162
-     Bitka pri Ribnici172
-     Legendarni boj v Jelenovem žlebu182
-     Opombe195
IV. ITALIJANSKA NAPADALNOST (Od 27. marca do do 4. julija 1943)197
-     Začasna razdružitev brigad197
-     Marš na Gorjance200
-     Udarec združenih brigad na belokranjsko progo204
-     Krvavi boji na Gorjancih206
-     Neuspel vdor čez mejo212
-     Akcije v mirenski dolini - Mokronog214
-     Hajka okoli Trebelnega220
-     Gambarova ?doktrina?226
-     Ponesrečen pohod na Štajersko228
-     V ajdovškem okolišu234
-     Manevrski premiki in umik v Kočevski Rog236
-     V Belo krajino240
-     Opombe244
V. PRED ITALIJANSKO KAPITULACIJO (Od 5. julija do 8. septembra 1943)246
-     Ustanovitev XIV. in XV. divizije246
-     Veliki napad na Žužemberk251
-     Neuspeh v Selih pri Šumberku273
-     Prvi koraki XV. divizije279
-     Bela cerkev284
-     Ofenziva na železniške proge288
-     Ustanovitev četrtega bataljona296
-     Nadaljnja ofenziva na železnice300
-     Napad na postajo Mirna peč304
-     Opombe311
VI. ITALIJANSKA KAPITULACIJA315
-     Razoroževanje i talijanske vojske316
-     Razorožitev belogardistične vojske326
-     Uničenje plavogardističnega odreda v Grčaricah332
-     Opombe334
VII. PO ŽETVI V OFENZIVO (Od 9. septembra do 20. oktobra 1943)335
-     Nemci vzpostavljajo oblast336
-     Utrjevanje bojne sposobnosti Gubčeve brigade341
-     Prvi boji okrepljene brigade357
-     Osvoboditev Stoj drage360
-     Ofenziva XV. divizije367
-     Boji za Kostanjevico370
-     Opombe384
VIII. VELIKA NEMŠKA OFENZIVA (Od 21. oktobra do 10. novembra 1943)389
-     Nemška zamisel in sredstva389
-     Preboj pri Kostanjevici396
-     Boji na Gorjancih402
-     Akcije v nemškem zaledju409
-     Gibanje četrtega bataljona med ofenzivo415
-     Analiza o ižgubah međ ofenzivo in stanje brigade .419
-     Opombe431
IX. NAPAD NA NOVO MESTO (Od 10. do 16. novembra 1943)434
-     Ocena vedenja med ofenzivo434
-     Uvod v napad440
-     Napad na mesto445
-     Ponovitev448
-     Posledice neuspeha454
-     Opombe459
X. BLOKADA NOVEGA MESTA (Od 17. novembra do 2. februarja 1944)462
-     Blokadni položaj brigade464
-     Vsakodnevni boji468
-     Nemški vdor do Dolenjskih Toplic487
-     Ob prehodu v novo leto 1944.497
-     Nadaljevanje bojev pred novomeškimi utrdbami500
-     Rezultati blokade512
-     Kulturno in politično življenje516
-     Kadrovska gibanja527
-     Oprema, organizacija, oborožitev535
-     Opombe541
XI. ŠTIRIKRAT TRŠKA GORA IN SODELOVANJE V KORPUSNIH OPERACIJAH (Od 3. februarja do 15. aprila 1944)549
-     Pohod na nove blokadne položaje549
-     Prvi in drugi napad na Trško goro553
-     Odhod četrtega bataljona in baterije na kočevsko progo560
-     Brigada na zavarovanju velikega korpusnega napada na Zdensko vas in Velike Lašče565
-     Vrnitev k Novemu mestu582
-     Ponovno Trška gora585
-     Neuspeh v napadu na Pijavo gorico597
-     Akcije prvega bataljona na blokadi Novega mesta605
-     Nova sovražna taktika in zagotovitev vamosti brigade608
-     Sovražnik napade brigado na Trebelnem613
-     Opombe620
XII. OFENZIVA SEDMEGA KORPUSA (Od 16. aprila do 3. junija 1944)624
-     Neuspeh pri Ribnici624
-     Dobrava632
-     Žužemberk634
-     Neuspela obramba Trebelnega644
-     Trebnje649
-     Velika zmaga pri Mirni peči654
-     Tržišče667
-     Akcija Piatnik671
-     Kulturno prosvetno delo675
-     Opombe678
XIII. NA NOTRANJSKEM IN OBRAMBA BELE KRAJINE (Od 4. junija do 13. avgusta 1944)681
-     Štampetov most682
-     Obramba Notranjske688
-     Boji okoli Ilove gore701
-     Sovražna ofenziva v Beli krajini709
-     Na fronti pred Metliko712
-     Vnovič na Notranjsko720
-     Kolektivni dopust v Beli krajini724
-     Opombe738
XIV. KRVAVI BOJI Z DOMOBRANCI (Od 13. avgusta do 22. oktobra 1944)742
-     Na Trebelnem745
-     Trije napadi domobrancev747
-     Poraz četrtega bataljona slovenskih domobrancev pri Sadinji vasi752
-     Pohodi in boji757
-     Neuspešni napadi na Višnjo goro, Stično in Šentvid764
-     Miniranje železniškega mosta pri Poganku767
-     Organizacija sanitete in evakuacija ranjencev780
-     Napad na Presko781
-     Vojaško in politično-prosvetno delo787
-     Boji pri Žužemberku792
-     Boj na cesti med Veliko Loko in Trebnjem799
-     Velika sovražna operacija v Suhi krajini804
-     Poraz pri Občinah806
-     Nadaljevanje obrambnih bojev810
-     Opombe820
XV. OBRAMBA BELE KRAJINE (Od 24. oktobra 1944 do 24. januarja 1945)824
-     Napadi na domobransko vozlišče okoli Stične824
-     Med Žužemberkom in Čatežem829
-     Vojaško in politično urejevanje enot v brigadi831
-     Prehranjevalna akcija pod Gorjanci835
-     Sovražnikov vdor v Belo krajino838
-     Boj pri Pribišju842
-     Nezgode kočevske bojne skupine846
-     Ponovno na blokadi Novega mesta850
-     Vojaško-politična vzgoja855
-     Tretji bataljon sodeluje pri napadu na posadko v Občinah860
-     Pohod na Hrvaško - v Pisarovino866
-     Zmagovita bitka v Suhi krajini869
-     Glavni štab Slovenije ooenjuje brigado875
-     Opombe881
XVI. KONČNI BOJI ZA OSVOBODITEV (Od 25. januarja do 15. maja 1945)884
-     Sovražnikovi načrti884
-     Načrt štaba sedmega korpusa za nadaljevanje bojev. Oborožitev in organizacija enot890
-     Napad na Vinkov vrh894
-     Napad na Stransko vas pri Žužemberku899
-     Boji v Suhi krajini903
-     Pohod na mejo, pomoč pri prehajanju štajerskih brigad na Dolenjsko907
-     Gubčeva linija912
-     Pred Novim mestom919
-     Nemško-domobranska ofenzivna operacija v Suhi krajini920
-     Boji v Kočevskem Rogu924
-     Pohod četrte jugoslovanske armade proti Trstu928
-     V sestavi kočevske skupine930
-     Boji okoli Štalcerjev934
-     Sedmi korpus varuje desno krilo četrte armade936
-     Osvoboditev Kočevja941
-     Na bojnem pohodu proti Ljubljani946
-     Zadnje žrtve pri osvoboditvi Ljubljane - Boj na Orljem948
-     Zmagoslavje v Ljubljani952
-     Opombe958
XVII. SKLEPNO POGLAVJE962
POVELJNIŠKI KADER975
SEZNAM GUBČEVCEV979
PADLI1016
Register imen, krajev in enot1029
Vsebina1069