Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****

Iz rejona s. Skomarja (na pl. Pohorju) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije…

Opis: Iz rejona s. Skomarja (na pl. Pohorju) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ, sa oko 100 novomobilisanih boraca, krenula preko pl. Paškog Kozjaka i Mozirskih planina i, vodeći neprekidne oštre borbe s jakim nemačkim snagama, stigla 31. maja u s. Poljane (kod Nove Štifte). Tu je novomobilisane borce predala Kamniško-zasavskom NOP odredu 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, koji ih je preko r. Save prebacio u Dolenjsku radi obuke.
Datum: 21. 5. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Slovenija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer 14. slovenska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1944.