Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima

Fotogalerija

Ukupno fotografija: 4740

Prikazuje fotografije od 4001 do 4050:


Na slici stoje s leva ua desao: tri sestre: Zora Bogićević – Nikezić, učenica Ženske stručne škole rođena 1924. u Čačku. Ustaničke 1941. kao skojevnka stupila je u 5. ljubićku četu Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda Dr. Dragiša Mišović kao bolničark

Milivoje Jovanović Mićo, student medicine, rođen 1920. u selu Katrgi kod Čačka. Kao skojevac stupio Qe 1941. u 4. ljubićku četu Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda Dr. Dragiša Mišović". Uhvaćen je od četnika i zaklan 27. januara 1943.

Nadežda Nada Aleksić, učenica gimnazije, rođena 1934. u Priboju na Limu, živela u Čačku. Ustaničke 1941. stupila je kao bolničarka u Čačanski NOP odred Dr. Dragiša Mišović". Streljana je od Italijana februara 1942. u Prijepolju.

Roksanda Rosa Lišančić domaćica, rođena 1922. u selu Atenici kod Čačka; kao član KPJ radila je u pozadini za NOP. Zaklana je od četnika 29. avgusta 1943. u Atenici.

Leposava Lepa Lazić - Jovanović, svršeni manturant, rođena 1922. u Gornjem Milanovcu. Ustaničke 1941. kao napredan omladiaka stupila je u partizansku bolnicu na Savincu kod Gornjeg Milanovca. Provela je jedno vratne u Banjičkom logoru.

Krinka Tomanić, rođena 1922. u Pranjanima kod Gornjeg Milanovca. 1941. stupila je u Pošešku četu Užičkog NOP odreda Dimitrije Tucović", a u Drugoj proleterskoj brigadi bila je bolničarka u Prvoj požeškoj četi Čačanskog bataljona. 

Dr Dionizije Đorović, lekar, rođen 1902. u selu Stojakovu kod Đevđelije. 1941. je bio upravnik partizanske bolnice na Savincu kod Gornjeg Milanovca. 

Na slici dresina koja ja saobraćala na železčkoj pruzi u oktobru i novembru 1941. od Čačka prema Kraljevu i Užicu.

Otvori sliku za opis

Radojka Filipović, učiteljica, rođena 1920 u Prijevoru. Kao član KPJ stupila je u Prvu ljubićku četu Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda. Ubijena je od četnika 2. decembra 1941. u Parmencu kod Čačka.

Narodni heroj Ratko Mitrović, politički komesar Čačanskog NOP odreda na vešalima 11. decembra 1941. Čačku.

duplikat http://znaci.net/damjan/izvor.php?br=14459&vrsta=3

Otvori sliku za opis

Miloš T. Jovašević, zemljoradnik - pesaik, rođen 1913. u Preljini kod Čačka: Član KPJ; jedan od organizatora ustanka u ljubićkom kraju; politički komesar 5. čete Ljubćkog bataljona Čačanskog NOP odreda; poginuo u borbi protiv četnika 10. aprila 1942. u se

Na slici s leva na desno: Milunka Janković, domaćica, rođena 1899. u Donjoj Gorevnici kod Čačka. Prilikom povlačenja preko Zlatibora, ubijena od Nemaca uz ranjenog muža Milisava, krajem novembra 1941, Milisav Janković, zemljoradnik, rođen 1899. u Donjoj G

Zarobljeni nemački tenk od boraca Takovskog bataljona Čačanskog NOP odreda Dr.Dragiša Mišović kod Rapaj brda 5. oktobra 1941. Ovaj tenk, pošto je osposobljen, učestvovao je u napadu na opsedauto Kraljevo krajem oktobra 1941.

Marija Lompar, studentkinja medicine, rođena 1914. u Ljubljani. Kao napredna omladinka stupila je 1941. u Čačanski NOP odred učestvujući u organizovanju sanitetske službe, a kasnije je bila u proleterskim brigadama radeći takođe u sanitetu. Posle rata je

Na slici s leva na desno (fotografija je iz oktobra 1941.): Ratko Parezanović, učitelj, rođen 1916, u selu Banjici kod Čačka; član KPJ; učestvovao u pripremama ustanka u Dragačevu; bio je komandir čete u Dragačevskom bataljonu Čačanskog NOP odreda, Poginu

Policijski snimak iz aprila 1943. pohvatanih članova Okružnog komiteta KPJ za Čačak. S leva na desno: Radosav Rade Minić. obućarski radnik, rođen 1910. u Preljini, živeo u Čačku; kao sekretar Okružnog komiteta KPJ jedan je od organizatora ustanka u čačans

Fotografija iz oktobra 1941. S leva na desno: Raja Simović, domaćica, rođena 1923. u selu Mojsinju kod Čačka; kao napredna omladinka radila za NOP u pozadini; umrla posle rata, Cmiljka Kujundžić, domaćica, rođena 1923. u Prijevoru kod Čačka; borac ‚u Ljub

Štab III bataljona V sandžačke brigade septembra 1944. na Zlatiboru. S leva na desno: 1. Ljubomir Pejović -komandant baljona, 2. Diko Pejatović - zamenik komesara, 3. Radenko Kljajević - komandant IV bataljona, sede: l. Savo Vučinić - intendant bataljona,

Borci III bataljona IV crnogorske proleterske brigade u Livnu 1943.

Desetari II čete, III bataljona IV crnogorske proleterske brigade u mestu Novak-Bapska - Srem, 27.01.1945. S leva: 1. Milosavljević Života, 2. Trenkić Života, 3.Miljković Jugoslav.

- Štab X srpske brigade, Crna Trava, 25. avgusta 1944. godine (treći s leva Kiro Gligorov, borac III makedonske brigade)

Crnogorski kvislinzi sa Italijaninama neposredno posle ubijstva sekretara sreskog komiteta KPJ za Bar, Mila Mašova Orlandića i Danice Lečić, člana KPJ, 5. januara 1943. na obroncima Rumije.

Parada italijanske fašističke soldateske 1941.

Smotra nemačke fašističke soldateske u Berlinu 1941. godine.

Malović Josif, fotografija iz ustaničkih dana 1941. u toku rata bio je na raznim vojnim političkim dužnostima, većnik CASNO-a i član Glavnog štaba Crne Gore i Boke.

Mornarica Jugoslovenske armije učestvuje u završnim operacijama za konačno oslobođenje zemlje, početkom maja 1945. godine.

Štab Prve udarne bokeljske brigade 1944.

Za vreme Šeste ofanzive, borci 12. slavonske divizije na Papuku 1944. godine.

Jedinice Šestog korpusa NOVJ ulaze u oslobođenu Požegu 12. septembra 1944. godine.

Prvi artiljerijski divizion 39. divizije pri prelazu Kupe kod Topuskog 6.II.1945.

Članovi Oblasnog narodnooslobodilačkog odbora za Slavoniju 1944. godine.

Svetozar Radojević komesar bataljona 5. crnogorske proleterske brigade kod Nevesinja u proleće 1943. g.

Puškomitralješko gnezdo 5. crnogorske proleterske brigade u borbi sa nemačkim okupatorskim jedinicama na Vjetreniku krajem 1944 g. Prvi s leva Svetozar Radojević, komesar 3. divizije.

Narod pomaže borcima 3. udarne divizije u raščišćavanju puta u Trnovu kod Sarajeva marta 1945.

Jedinice 3. udarne divizije za vreme prelaza preko reke Dobra kod Karlovca april 1945.

Artiljerija 3. udarne divizije na položaju kod Sarajeva 1945.

Izbeglice iz Bosne na položaju 3. udarne divizije marta 1943.

Borci 7. brigade 3. udarne divizije za vreme prelaza preko Kupe maja 1945. za vreme završnih operacija za oslobođenje zemlje.

Dušan Pajić - Dašić, komandant Duvanjskog partizanskog odreda i Stole Dilar, borac Duvanjskog partizanskog odreda u Glamoču oktobra - novembra 1942.

Operativni štab srpskih, makedonskih i kosovskih jedinica u prolećnoj ofanzivi 1944. na terenu istočne Makedonije. Gornji red, s leva na desno: Milan Zečar, narodni heroj 2. Mihailo Apastolski, narodni heroj. Drugi red s desna: 1. Javorina Saša 2. Banić M

Štab 2. kosovskog bataljona januara 1944. S leva na desno: l.Povšič Franc - zamenik komandanta 2. Jovović Dušan (poginuo kao politički komesar 2. kosovsko-metohijske brigade, 3. Mirko Perović - komandant bataljona 4. Subotić Lazar, zamenik političkog kome

Otvori sliku za opis

Borci 1. vojvođanske brigade u Mađarskoj pre prelaska Drave decembra 1944. Između ostalih na fotografiji Ante Bralić.

Razbojište u Batini - snimak načinjen prilikom prelaska l. vojvođanske brigade 30.XI.1944.

Rukovodioci 16. vojvođanske divizije i Marko Peričin - Kamenjar (u sredini, u uniformi) sa meštanima jednog sela u okolini Brčkog decembra 1945.

Otvori sliku za opis

Narodni heroj Mirko Novović, zamenik politkomesara I proleterske divizije u obilasku artiljerijske brigade na Sremskom frontu 1945.