Ratko Martinović - OD RAVNE GORE DO VRHOVNOG ŠTABA
sledeca glava

Uvodna reč

U APRILSKOM RATU

U SRBIJI

NA RAVNOJ GORI

SA PARTIZANIMA

U VRHOVNOM ŠTABU

sledeca glava