Dr Rade Poznanović, Milun Raonić, Milorad Radojčić: TRAGOM IZDAJE
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
Predgovor7
Politička i vojna situacija u zapadnoj Srbiji do novembra 1941. godine11
Četnici od zločina do otvorene izdaje28
Napad četnika na partizane u Kosjeriću53
Zločin u Ridovima60
Borbe oko Ražane68
Četnički napad na bolnicu u Gornjoj Gorevnici76
Sukobi sa četnicima oko Čačka78
Zarobljavanje partizanske straže u Kostojevićima84
Drugi pokušaj napada na Užice — borba u Karanu87
Osveta nad partizanskim sanitetskim osobljem103
Zarobljavanje u Gornjem Milanovcu110
Borbe oko Ljubovije129
Zarobljavanje valjevskih, posavskih i kosmajskih partizana133
Kosjerić — sabiralište zarobljenih partizana .150
Od Gornjeg Milanovca do Ravne gore158
Mučilište u Brajićima161
Zarobljeni partizani na Ravnoj gori168
Nemci i četnici sastaju se u Divcima175
Borba protiv četnika u Pranjanima181
Četnički zatvor na Vencu183
Od Ravne gore do Markove Crkve186
Predaja i prodaja zarobljenika193
Zatvor u Tadića magacinu202
Saslušavanja213
Rad na izgradnji aerodroma220
Ni pomoć nije izostala227
Trebalo je ove to izdržati234
Bekstva239
Streljanje244
Preživeli streljanje267
Malo je ko sve to preživeo278
Sudbina zarobljenih devojaka i žena288
Partizansko spomen-groblje na Krušiku u Valjevu297
TEŠKI OŽILJCI IZDAJE (Umesto zaključka)308
IZGINULI, ZAROBLJENI, MUČENI I TERORISANI316
BIBLIOTEKA