Todor Radošević: OFANZIVA ZA OSLOBOĐENJE DALMACIJE
BIBLIOTEKA

SADRŽAJ
GLAVA PRVA
Deo prvi
VOJNO-POLITIČKA SITUACIJA, SNAGE, NAMERE I PLANOVI
Deo drugi
OSLOBOĐENJE RAVNIH KOTARA
Deo treći
DEJSTVA 9. DIVIZIJE U JUŽNOJ LICI I ZAPADNOJ BOSNI
Deo četvrti
DEJSTVA 20. DIVIZIJE, GRUPE SREDNJODALMATINSKIH I GRUPE JUŽNODALMATINSKIH ODREDA NA PODRUČJU IZMEĐU KRKE, NERETVE, DINARE, IMOTSKOG POLJA I MORA
Deo peti
OSLOBOĐENJE SREDNJODALMATINSKIH OTOKA
Deo šesti
OSLOBOĐENJE JUŽNE DALMACIJE I ISKRCAVANJE 26. DIVIZIJE NA KOPNO
GLAVA DRUGA
KNINSKA OPERACIJA
Deo prvi
VOJNO-POLITIČKA SITUACIJA. OBOSTRANE SNAGE. NAMERE I PLANOVI
Deo drugi
PBVA ETAPA - OSLOBOĐENJE SINJA I SPLITA (26—28. X 1944)
Deo treći
DRUGA ETAPA - OSLOBOĐENJE ŠIBENIKA I VRLIKE I OKRUŽENJE NEPRIJATELJA NA PODRUČJU KNINA (29. X — 6. XI 1944)
Deo četvrti
TREĆA ETAPA - OSLOBOĐENJE KNINA I RAZBIJANJE 264. DIVIZIJE I DELOVA 373. DIVIZIJE (7. XI — 9. XII 1944)
REGISTAR
BIBLIOTEKA