Petar Požar: Jugosloveni, žrtve staljinističkih čistki
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-372): znaci.org
- SADRŽAJ7
- PROLOG9
- MRTVACI NA DOPUSTU11
- PARTIJSKA REHABILITACIJA ŽRTAVA14
- TAJNI REFERAT NIKITE SERGEJEVICA HRUŠČOVA20
- SMRT, A NE PET GODINA ROBIJE (Kosta Novaković)28
- INTERMECO ? Moje suđenje32
- VOJNIK I TRGOVAC (Gustav Barabaš)34
- INTERMECO ? Dalje učvršćivanje sovjetskog sistema37
- OSNIVAČ KPJ, MATEMATIČAR, SEKRETAR... (Filip Filipović)38
- INTERMECO ? Krvavi pokop revolucije45
- NOVINAR ĐUKA CVIJIĆ (Đuro Cvijić)47
- INTERMECO ? Iščupati s korijenjem53
- MOJA NACIONALNOST JE ČOVJEČANSTVO (Dr Vukašin Marković)54
- INTERMECO ? Krv teče, a glave se kotrljaju61
- VELIKI STRAH (Ivan Gržetić)66
- REVOLUCIONARNI DUH (Antun Mavrak)67
- INTERMECO ? Zašto je Staljin uspio73
- OD LEPOGLAVSKIH DO STALJINOVIH ? VAMPIRA (Rudolf Hercigonja)75
- INTERMECO ? Poglavlje 7.85
- I MOJA SU DJECA BILA GLADNA (Akif Šeremet)88
- INTERMECO ? Zagojietka političkih ubistava92
- ATENTATOR I ŽRTVA (Kamilo Horvatin i Jovanka Horvatin)94
- INTERMECO ? 18.103
- VISOKA ŠKOLA SADIZMA (Agata Oreški)105
- INTERMECO ? Stihovi o Staljinu115
- KLJUČAR U TAMNICI (Petar ili Simun Brčić)119
- ?... MATUZOVIĆ JOS NIJE UMRO? (Ivan Matuzović)122
- INTERMECO ? Lida125
- IZ ?MLADE BOSNE? U REVOLUCIJU (Simo Miljuš i Zora Miljuš)127
- NI NJEGA NISU ZABORAVILI (Vilim Horvaj)130
- INTERMECO ? Na smrt streljanjem, na smrt streljanjem, na smrt streljanjem133
- LED U SRCU (Julijus Baranovski)135
- INTERMECO ? GULAG pred nama143
- VODIO JE ? ?JURIŠ NA NEBO? (Jovan Mališić)145
- INTERMECO ? 11.152
- STALJIN JE MORAO INTERVENIRATI (Dr Sima Marković)154
- INTERMECO ? Pokolj u vojsci167
- SKOJEVAC, LOGORAŠ, HISTORIČAR (France Klopčić)169
- INTERMECO ? Osobni udio175
- NOSILAC ORDENA CRVENE ZASTAVE (Danilo Srdić)177
- BIJEG IZ ZATVORA U ? SMRT (Gojko Samardžić)183
- INTERMECO ? Gramatička fikcija184
- NAŠ GENERAL NKVD-a (Ivan Kralj)189
- INTERMECO ? 15. Izručenje GESTAPO-u190
- MILJENIK KOMINTERNE (Josip Čižinski)192
- INTERMECO ? Trockisti neprijatelji naroda207
- DVIJE DECENIJE U DOLINI SMRTI (Božo Kuštera)209
- INTERMECO ? II219
- TRI BRATA ? TRI STALJINOVE ŽRTVE (Radomir, Vojislav i Grgur Vujović)221
- INTERMECO ? Kud je vodio trag232
- STALJINOVOJ POLICIJI NIJE MOGAO POBJEĆI (Stjepan Cvijić)234
- INTERMECO ? Poglavlje 15.240
- KOMUNISTA I INTERNACIONALISTA (Vladimir Ćopić)243
- INTERMECO ? Cijela Komintema253
- ČOVJEK KOJI JE SVE ZAPISAO (Karlo Štajner)256
- INTERMECO ? Vojska bez zapovjednika273
- KANDIDAT ZA GENERALNOG SEKRETARA (Petko Miletić)275
- INTERMECO ? Proces na Pankracu283
- ?JUGOSLAVENSKI KOMUNIST DRAGIC JE STRADAO NEVIN ...? (Stanko Dragić)287
- INTERMECO ? Gustav Husak o odgovornosti Novotnoga za političke procese289
- TROCKISTA KOJI TO NIJE BIO (Dr Ante Ciliga)292
- INTERMECO ? Put u Sovjetski Savez302
- BILANS STALJINOVOG TERMIDORA307
- INTERMECO ? Od Hruščova do Dubčeka317
- ČOVJEK KOJI SE ONESVJESTIO320
- SPISKOVI, SPISKOVI329
- I NA KRAJU335
- Prilozi337
- PRILOG I ? Rukovodstvo KPJ339
- PRILOG II ? Pismo sovjetskog ambasadora u Sofiji342
- PRILOG III ? Smjenjivanje i hapšenje Ježova343
- PRILOG IV ? GULAG na trećoj stanici344
- PRILOG V ? Poslije pedeset godina346
- PRILOG VI ? Poznanik sa Crvenog trga351
- PRILOG VII ? Pismo budućoj generaciji rukovodilaca Partije (Buharinov ?testamenat?)353
- INDEKS IMENA357
- IZBOR IZ LITERATURE367
- SADRŽAJ7
- PROLOG9
- MRTVACI NA DOPUSTU11
- PARTIJSKA REHABILITACIJA ŽRTAVA14
- TAJNI REFERAT NIKITE SERGEJEVICA HRUŠČOVA20
- SMRT, A NE PET GODINA ROBIJE (Kosta Novaković)28
INTERMECO ? Moje suđenje32
- VOJNIK I TRGOVAC (Gustav Barabaš)34
INTERMECO ? Dalje učvršćivanje sovjetskog sistema37
- OSNIVAČ KPJ, MATEMATIČAR, SEKRETAR... (Filip Filipović)38
INTERMECO ? Krvavi pokop revolucije45
- NOVINAR ĐUKA CVIJIĆ (Đuro Cvijić)47
INTERMECO ? Iščupati s korijenjem53
- MOJA NACIONALNOST JE ČOVJEČANSTVO (Dr Vukašin Marković)54
INTERMECO ? Krv teče, a glave se kotrljaju61
- VELIKI STRAH (Ivan Gržetić)66
- REVOLUCIONARNI DUH (Antun Mavrak)67
INTERMECO ? Zašto je Staljin uspio73
- OD LEPOGLAVSKIH DO STALJINOVIH ? VAMPIRA (Rudolf Hercigonja)75
INTERMECO ? Poglavlje 7.85
- I MOJA SU DJECA BILA GLADNA (Akif Šeremet)88
INTERMECO ? Zagonetka političkih ubistava92
- ATENTATOR I ŽRTVA (Kamilo Horvatin i Jovanka Horvatin)94
INTERMECO ? 18.103
- VISOKA ŠKOLA SADIZMA (Agata Oreški)105
INTERMECO ? Stihovi o Staljinu115
- KLJUČAR U TAMNICI (Petar ili Simun Brčić)119
- ?... MATUZOVIĆ JOS NIJE UMRO? (Ivan Matuzović)122
INTERMECO ? Lida125
- IZ ?MLADE BOSNE? U REVOLUCIJU (Simo Miljuš i Zora Miljuš)127
- NI NJEGA NISU ZABORAVILI (Vilim Horvaj)130
INTERMECO ? Na smrt streljanjem, na smrt streljanjem, na smrt streljanjem133
- LED U SRCU (Julijus Baranovski)135
INTERMECO ? GULAG pred nama143
- VODIO JE ? ?JURIŠ NA NEBO? (Jovan Mališić)145
INTERMECO ? 11.152
- STALJIN JE MORAO INTERVENIRATI (Dr Sima Marković)154
INTERMECO ? Pokolj u vojsci167
- SKOJEVAC, LOGORAŠ, HISTORIČAR (France Klopčić)169
INTERMECO ? Osobni udio175
- NOSILAC ORDENA CRVENE ZASTAVE (Danilo Srdić)177
- BIJEG IZ ZATVORA U ? SMRT (Gojko Samardžić)183
INTERMECO ? Gramatička fikcija184
- NAŠ GENERAL NKVD-a (Ivan Kralj)189
INTERMECO ? 15. Izručenje GESTAPO-u190
- MILJENIK KOMINTERNE (Josip Čižinski)192
INTERMECO ? Trockisti neprijatelji naroda207
- DVIJE DECENIJE U DOLINI SMRTI (Božo Kuštera)209
INTERMECO ? II219
- TRI BRATA ? TRI STALJINOVE ŽRTVE (Radomir, Vojislav i Grgur Vujović)221
INTERMECO ? Kud je vodio trag232
- STALJINOVOJ POLICIJI NIJE MOGAO POBJEĆI (Stjepan Cvijić)234
INTERMECO ? Poglavlje 15.240
- KOMUNISTA I INTERNACIONALISTA (Vladimir Ćopić)243
INTERMECO ? Cijela Komintema253
- ČOVJEK KOJI JE SVE ZAPISAO (Karlo Štajner)256
INTERMECO ? Vojska bez zapovjednika273
- KANDIDAT ZA GENERALNOG SEKRETARA (Petko Miletić)275
INTERMECO ? Proces na Pankracu283
- ?JUGOSLAVENSKI KOMUNIST DRAGIC JE STRADAO NEVIN ...? (Stanko Dragić)287
INTERMECO ? Gustav Husak o odgovornosti Novotnoga za političke procese289
- TROCKISTA KOJI TO NIJE BIO (Dr Ante Ciliga)292
INTERMECO ? Put u Sovjetski Savez302
- BILANS STALJINOVOG TERMIDORA307
INTERMECO ? Od Hruščova do Dubčeka317
- ČOVJEK KOJI SE ONESVJESTIO320
- SPISKOVI, SPISKOVI329
- I NA KRAJU335
Prilozi337
- PRILOG I ? Rukovodstvo KPJ339
- PRILOG II ? Pismo sovjetskog ambasadora u Sofiji342
- PRILOG III ? Smjenjivanje i hapšenje Ježova343
- PRILOG IV ? GULAG na trećoj stanici344
- PRILOG V ? Poslije pedeset godina346
- PRILOG VI ? Poznanik sa Crvenog trga351
- PRILOG VII ? Pismo budućoj generaciji rukovodilaca Partije (Buharinov ?testamenat?)353
INDEKS IMENA357
IZBOR IZ LITERATURE367
- SADRŽAJ7
- PROLOG9
- MRTVACI NA DOPUSTU11
- PARTIJSKA REHABILITACIJA ŽRTAVA14
- TAJNI REFERAT NIKITE SERGEJEVICA HRUŠČOVA20
- SMRT, A NE PET GODINA ROBIJE (Kosta Novaković)28
INTERMECO ? Moje suđenje32
- VOJNIK I TRGOVAC (Gustav Barabaš)34
INTERMECO ? Dalje učvršćivanje sovjetskog sistema37
- OSNIVAČ KPJ, MATEMATIČAR, SEKRETAR... (Filip Filipović)38
INTERMECO ? Krvavi pokop revolucije45
- NOVINAR ĐUKA CVIJIĆ (Đuro Cvijić)47
INTERMECO ? Iščupati s korijenjem53
- MOJA NACIONALNOST JE ČOVJEČANSTVO (Dr Vukašin Marković)54
INTERMECO ? Krv teče, a glave se kotrljaju61
- VELIKI STRAH (Ivan Gržetić)66
- REVOLUCIONARNI DUH (Antun Mavrak)67
INTERMECO ? Zašto je Staljin uspio73
- OD LEPOGLAVSKIH DO STALJINOVIH ? VAMPIRA (Rudolf Hercigonja)75
INTERMECO ? Poglavlje 7.85
- I MOJA SU DJECA BILA GLADNA (Akif Šeremet)88
INTERMECO ? Zagonetka političkih ubistava92
- ATENTATOR I ŽRTVA (Kamilo Horvatin i Jovanka Horvatin)94
INTERMECO ? 18.103
- VISOKA ŠKOLA SADIZMA (Agata Oreški)105
INTERMECO ? Stihovi o Staljinu115
- KLJUČAR U TAMNICI (Petar ili Simun Brčić)119
- ?... MATUZOVIĆ JOS NIJE UMRO? (Ivan Matuzović)122
INTERMECO ? Lida125
- IZ ?MLADE BOSNE? U REVOLUCIJU (Simo Miljuš i Zora Miljuš)127
- NI NJEGA NISU ZABORAVILI (Vilim Horvaj)130
INTERMECO ? Na smrt streljanjem, na smrt streljanjem, na smrt streljanjem133
- LED U SRCU (Julijus Baranovski)135
INTERMECO ? GULAG pred nama143
- VODIO JE ? ?JURIŠ NA NEBO? (Jovan Mališić)145
INTERMECO ? 11.152
- STALJIN JE MORAO INTERVENIRATI (Dr Sima Marković)154
INTERMECO ? Pokolj u vojsci167
- SKOJEVAC, LOGORAŠ, HISTORIČAR (France Klopčić)169
INTERMECO ? Osobni udio175
- NOSILAC ORDENA CRVENE ZASTAVE (Danilo Srdić)177
- BIJEG IZ ZATVORA U ? SMRT (Gojko Samardžić)183
INTERMECO ? Gramatička fikcija184
- NAŠ GENERAL NKVD-a (Ivan Kralj)189
INTERMECO ? 15. Izručenje GESTAPO-u190
- MILJENIK KOMINTERNE (Josip Čižinski)192
INTERMECO ? Trockisti neprijatelji naroda207
- DVIJE DECENIJE U DOLINI SMRTI (Božo Kuštera)209
INTERMECO ? II219
- TRI BRATA ? TRI STALJINOVE ŽRTVE (Radomir, Vojislav i Grgur Vujović)221
INTERMECO ? Kud je vodio trag232
- STALJINOVOJ POLICIJI NIJE MOGAO POBJEĆI (Stjepan Cvijić)234
INTERMECO ? Poglavlje 15.240
- KOMUNISTA I INTERNACIONALISTA (Vladimir Ćopić)243
INTERMECO ? Cijela Komintema253
- ČOVJEK KOJI JE SVE ZAPISAO (Karlo Štajner)256
INTERMECO ? Vojska bez zapovjednika273
- KANDIDAT ZA GENERALNOG SEKRETARA (Petko Miletić)275
INTERMECO ? Proces na Pankracu283
- ?JUGOSLAVENSKI KOMUNIST DRAGIC JE STRADAO NEVIN ...? (Stanko Dragić)287
INTERMECO ? Gustav Husak o odgovornosti Novotnoga za političke procese289
- TROCKISTA KOJI TO NIJE BIO (Dr Ante Ciliga)292
INTERMECO ? Put u Sovjetski Savez302
- BILANS STALJINOVOG TERMIDORA307
INTERMECO ? Od Hruščova do Dubčeka317
- ČOVJEK KOJI SE ONESVJESTIO320
- SPISKOVI, SPISKOVI329
- I NA KRAJU335
Prilozi337
- PRILOG I ? Rukovodstvo KPJ339
- PRILOG II ? Pismo sovjetskog ambasadora u Sofiji342
- PRILOG III ? Smjenjivanje i hapšenje Ježova343
- PRILOG IV ? GULAG na trećoj stanici344
- PRILOG V ? Poslije pedeset godina346
- PRILOG VI ? Poznanik sa Crvenog trga351
- PRILOG VII ? Pismo budućoj generaciji rukovodilaca Partije (Buharinov ?testamenat?)353
INDEKS IMENA357
IZBOR IZ LITERATURE367