Franci Strle: Tomšičeva brigada III
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-715): znaci.org
- UVODNA BESEDA5
- USTANOVITEV PRVIH DVEH SLOVENSKIH DIVIZIJ IN POTEK ŽUŽEMBERŠKE OPERACIJE11
- Vojaške priprave na zlom fašistične Italije11
- Drugi ukrepi za dosego strateških prednosti18
- Priprave, premiki in spopadi okoli Toplic25
- Prvi dan širokopotezne bitke za Žužemberk33
- Tomšičeva v senci uspehov Gubčeve in Šercerjeve42
- Delni uspeh na Zafari, prodor Canatte in umik49
- Neuspešni napad Šerceijeve na Sela pri Šumberku58
- Drago plačani zmagi pri Sadu in Krušnem Vrhu63
- Skice št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 873
- Opombe o virih81
- OPERACIJE V SESTAVI 14. DIVIZIJE NA NOTRANJSKEM DO RAZOROŽITVE ITALIJANSKE VOJSKE IN UNIČENJA BELE GARDE85
- Pohod od Brezove Rebri čez Suho krajino do Benet85
- Dejavnost 3. bataljona v Vukovcih in na Mavrlenu91
- V globinski zasedi od Runarskega do Krvave Peči99
- Snidenje še z dvema brigadama in skupne akcije107
- Skice št. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 in 16113
- Hud udarec za belogardizem v Borovniškem kotu121
- Bojni posegi na območju Krima in obrobju Barja129
- Dolžnosti, spopadi in krepitev 3. bataljona135
- Napadi na nemške vojaške prevoze pri Goričici144
- Napad na plavogardiste pri Starem gradu Ortnek154
- Delež Tomšičeve v srditi bitki pri Krvavi Peči164
- V deževju čez Bloke in dogodki okoli Drage172
- Napad na Grčarice in bitka pri Dolenji vasi178
- Vkorakanje 3. bataljona v Črnomelj in Kočevje191
- Osvoboditev Ribnice in pohod do Velikih Lašč200
- Namere izdajalcev in prvi boji okoli Turjaka209
- Klavrn konec belogardistične brigade Triglav216
- Zanimivosti pri obleganju in zavzetju Turjaka226
- Opombe o virih238
- NOVO OPERACIJSKO OBMOČJE IN AKTIVNA OBRAMBA OSVOBOJENEGA OZEMLJA V PRENOVLJENI DIVIZIJSKI SESTAVI247
- Razlogi za premik na novo operacijsko območje247
- Poraz in hude izgube 3. bataljona v Cerknici255
- Rešilni nasprotni napad 2. bataljona čez Črvivnik267
- Urejanje in prvi val poveljniških sprememb278
- Skice št. 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 25, 24, 26, 27, 28, 29, 30 in 31289
- Bitka za železniško progo pri Ravbarkomandi305
- Zmaga ob Zahribškem mostu in poraz na Šukovem griču315
- Dogodki po umiku na drugo stran Cerkniškega jezera327
- Tomšičeva zavzame in razstreli Štampetov most339
- Zdravljenje paratifusa in naloge 4. bataljona350
- Opombe o virih359
- HUDI BOJI IN IZGUBE TOMŠIČEVE BRIGADE MED VELIKO NEMŠKO OFENZIVO OD 21. OKTOBRA DO 12. NOVEMBRA 1943.365
- Nemški načrti in poprejšnje ofenzivne operacije365
- Varnostni ukrepi in boji z mostiščem na Kolpi373
- Prihod na snežniško pogorje in prvi spopadi381
- Tretji bataljon pri Brodu na Kolpi in pri Soteski389
- Srditi bitki pri Goljaku in v Leskovi dolini397
- Usodni vdor nemške tankovske kolone čez Smuko407
- Zasede, nemška obkolitev in preboj proti vzhodu416
- Bitka pri Milanovem vrhu in umik proti zahodu424
- Kako se je Nemcem izvila glavnina 3. bataljona432
- Iz obkolitve v Blatni dragi v past na Snežniku442
- Delni preboj, delitev in stiske na Javornikih451
- Skozi pasti v Iški, na Padežu in po Menišiji460
- Skupine, ki so ostale zunaj nemških grabelj470
- V zatišju na Sviščakih, Goljaku in v Brkinih479
- Nemška taktika in premoč, izgube in izkušnje487
- Skice št. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 in 42-b497
- Opombe o virih 508
- PROTIOFENZIVA 14. DIVIZIJE ZA UNIČENJE DOMOBRANSKIH POSTOJANK V NOVEMBRU IN DECEMBRU 1943.515
- Zbiranje enot in ukrepi zoper izdajčilske družine515
- Povezava s Hitlerjem in nova izdajalska vojska522
- Uničenje domobranske postojanke v Grahovem530
- Poveljniško urejanje, rušenje cest in novačenje543
- Varovanje Roga in presenečenje na Starem Bregu551
- Nov strahoten poraz domobrancev v Velikih Laščah560
- Od Roba do vključitve 3. bataljona na Mali Gori573
- Napad na Kočevje do vdora čez Rinžo z vzhoda583
- Stiskanje obroča, nemške zvijače in zažig gradu593
- Šibke točke varovanj, boji na zaporah in umik603
- Premik v Suho krajino in preureditev v Gradencu615
- Boji in nevšečnosti s 314. grenadirskim polkom624
- Sklepne misli ob koncu bojevanja južno od Save634
- Opombe o virih637
- POPRAVKI tiskovnih in vsebinskih napak iz knjige Tomšičeva brigada 1942?1943.644
SEZNAM BORCEV TOMŠIČEVE BRIGADE ZA ČAS OD 16. JULIJA 1942. DO 13. JULIJA 1943, KI SO BILI IZPUŠČENI IZ SEZNAMA 2. KNJIGE ALI PA SO SE DODATNO PRIJAVILI647
KAZALO ORGANIZACIJ, ENOT, KRAJEV IN IMEN651
KAZALO709