ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


AREDBA KOMANDANTA BORBENE GRUPE „LUDVIGER" OD 7. JUNA 1943. KOJOM SE OFICIRIMA, PODOFICIRIMA I VOJNICIMA BUGARSKOG 61. PEŠADIJSKOG PUKA IZRAŽAVA PRIZNANJE I ZAHVALNOST ZBOG DOBROG SADEJ-STVA U BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ U OPERACIJI „ŠVARC"[1]

KTB2

Borbena grupa „Ludviger" komandant

Komanda mesta borbene grupe, 7. 6. 1943.

BUGARSKOM 61. PEŠ. PUKU

Puk je 5. 6. 43. izašao iz sastava borbene grupe.3 Tim povodom izražavam zahvalnost i priznanje svim oficirima, podoficirima i vojnicima na njihovoj uzornoj gotovosti za dejstva.

Uprkos teškim terenskim i vremenskim uslovima, puk je ispunio zadatke koji su mu postavljeni na moje najveće zadovoljstvo.[4]

Raduje me što mogu da konstatujem da se ponovo iskazalo bratstvo po oružju koje je oprobano u I svetskom ratu i želim puku mnogo uspeha i sreće u daljim borbama.

. . . [5]

Na znanje: Bugar. 24. pd

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 1244, s. 370.

2 Dopisano rukom.

3 Misli se na Grupu „Ludviger".

4 O tome vidi dok. br. 78 i 83; tom IV, knj. 14, dok. br. 153: dnevni izveštaj bugarskog 61. pp od 11. juna 1943. godine.

5 Paraf nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument