ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ OPERATIVNOG ODELJENJA 118. LOVAČKE DIVIZIJE OD 1. JUNA 1943. KOMANDANTU NEMACKIH TRUPA U NDH O PETNAESTODNEVNIM OBOSTRANIM GUBICIMA U BICI NA SUTJESCI[1]

Telegram

Dostavlja: 118. lov. div. Ia

1. 6. 43. u 12,20 č

K-TU NEM. TRUPA U HRVATSKOJ

Predm.: gubici 118. lov. div. i

4. hrv. [domobranske] lov. brig. od 15—31. 5. 43.

I — GUBICI 118. LOV. DIV.[2

A)  Nemaca: 58 mrtvih, od kojih 4 oficira

257 ranjenih, od kojih 11 oficira 96 nestalih, od kojih 2 oficira 189 bolesnih, od kojih 1 oficir. Ukupni nemački gubici: 600, od kojih 14 oficira3.

B)  Hrvata (domobrana, pomoćne službe):

10 mrtvih, 13 ranjenih, 31 nestao. Ukupni gubici Hrvata: 54.

C) Konja i tovarnih grla: 44 mrtva i nestala, 4 nesposobna konja.

Ukupni gubici konja: 494.

Tovarnih grla: 223 mrtva, 115 nestalo.

Ukupni gubici tovarnih grla: 338.

D) Oružje i oprema: 5 tenkova (u remontu)

1 puškomitraljez.

E) Vozila: 1 lokomotiva:

II — GUBICI 4. HRV. LOV. BRIG.

A) Ljudstva: 21 mrtav (od kojih 1 oficir),

128 ranjenih (od kojih 7 oficira), 166 nestalih (od kojih 4 oficira), 66 bolesnih (od kojih 3 oficira).

B) Konja i tovarnih grla: 53 mrtva i nestala.

C) Oružja i opreme: 70 pušaka, 12 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 2 automata, 5 pištolja, 1 minobacač, 2 peš. topa (od toga 1 u remontu).

III — GUBICI NEPRIJATELJA U ISTOM PERIODU

343 mrtva, 580 zarobljenih i prebeglih.

Plen: 539 pušaka, 3 mitraljeza, 14 puškomitraljeza, 1 t.minobacač, 2 lafeta, 86 bajoneta, 56.114 metaka peš. raun.,7   sanduka peš. mun., 10 sanduka i 44 pregrade granata 8   cm, 1024 komada granata 7,5 cm, 5735 minobacačkih bombi, 2043 ručne bombe, oprema, 1 pisaća mašina, spisi, 1 torba za sekcije, 7 tovarnih grla (puške i mitraljezi su uglavnom neupotrebljivi).

118. lov. div. Ia

Gajtner[5]

1 Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, Frajburg 4, s. 21.

2 Vidi dok. br. 92.

3 i 4 Pogrešno zbrojeno u originalu.

5 Herbert Geitner, major, od 1. juna 1943. unapređen u čin potpukovnika.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument