ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDANTA SS I POLICIJE U KORUŠKOJ OD 19. MAJA 1943. RAJHSFIRERU SS HIMLERU DA SE ZBOG AKTIVNOSTI PARTIZANSKIH SNAGA NE SMANJUJU POLICIJSKE SNAGE U SLOVENIJI[1]

Stanica br. 3306, 19/5, u 12,13 č

Ratno komandno mesto

RAJHSFIRERU SS

Operativni štab Rajhsfirera SS[2]

kancelarija

Az. br. 227

Rajhsfireru,[3]

nalazim se u Berlinu na savetovanju i tražio sam general-majora Brenera[4] da mi da obaveštenja. Brener mi je putem telegrafa dao sledeći opis situacije: „do sada su pre nepunih 14 dana 2 čete povučene zbog jedne akcije protiv kamniške [Steiner] odnosno moravčanske [Moraeutscher] bande na granici Gorenjske i Donje Štajerske.[5] Dalje su od 17. do 18. maja bile čete iz Donje Štajerske povučene za 48-časovnu veliku akciju na Jelovici[6], a snage žandarmerije, Vermahta i carinske i granične straže su odgovarajuće usmerene. Snage Zaštitne policije su već od 18. uveče vraćene u Donju Štajersku. Potpukovnik Nagel imao je naređenje da se ponovo javi u Donju Štajersku".

General-major Brener mora od slučaja do slučaja da ponovo upotrebi snage (čete) iz Donje Štajerske da bi ih angažovao u Gorenjskoj, a isto tako će čete iz Gorenjske dejstvovati u Štajerskoj kada to bude bilo potrebno. Budući da se ove akcije uvek moraju za vrlo kratko vreme izvršiti, ja ne mogu zbog čuvanja tajnosti uvek da obaveštavam ugrožena mesta. Ja moram naizmenično koristiti snage u Gorenjskoj i u Donjoj Štajerskoj

Protivbande[7] su donele veoma lepe rezultate, prirodno, moraju jednom i neki neuspeh da zabeleže.

Hajl Hitler!

Rezener[8]

SS-grupenfirer

Stanica radio-relejnih veza Berlin Br. 3306, u 13,10: Herman

1 Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-175, r. 81,. s. 2601672. Na margini prve stranice utisnuta su dva nečitljiva pečata i nekoliko datuma.

2 Pečat primaoca.

3 U odgovoru na ovaj zahtev Himler piše: „Nije predviđeno da povlačenje četa bude trajno. Mora se naći zamena. Samo se po sebi razume da jednom može da se dogodi i neuspeh. On se mora mimo primiti." (AVII, NAV-T-175, r. 81, s. 2601672).

4 Karl Brenner

6 Na pl. Šipeku (kod Kamnika), nemačke policijske jedinice napale su Zasavski bataljon Kamniško-savinjskog NOP odreda (tom VI, knj. 6, dok. br. 10, knj. 7, dok. br. 75 i 157).

6 Akcija je izvedena 29. maja 1943. u s. Rakitovcu (kod Kamnika) gde su nemačke policijske jedinice napale Kamniški bataljon Kamniško-savinjskog NOP odreda (tom VI, knj. 6, dok. br. 18, knj. 7, dok. br. 157).

7 Bandenkampfverbande — odredi za borbu protiv partizana.

8 Ervin Rezener (Erwin Rosener), SS-grupenfirer i general-lajtnant policije.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument