ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PREDLOG POTPUKOVNIKA HAJNCA OD 11. MAJA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA ZA ANGAŽOVANJE DELOVA DIVIZIJE „BRANDENBURG" U CRNOJ GORI I ZA SA-RADNJU SA ČETNIČKIM ODREDIMA PAVLA ĐURIŠIĆA NAKON OBAVLJENIH PREGOVORA U KOLAŠINU[1]

KR[2]

Strogo poverljivo[3]

2 primerka[4]

1. primerak /2 stranice

1.   komandantu nemačkih trupa u Hrvatskoj Ia, preko 1. brd. div.

2.  diviziji „Brandenburg" na znanje

Sadržaj: Predlog oficira za vezu potpukovnika Hajnca [Heinz] u smislu naređenja komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj i Ia komandanta Jugoistoka o angažovanju delova „Brandenburg".

1.) 6. četa 4. puka sa prednjim odredom 1. brd. div. već je otišla na zadatak i delimično je angažovana za obezbeđenje Mateševa. Zadatak u pogledu Kolašina prevaziđen. Vidi pasus pod br. 4.

2.) Ojačana 7. četa ušla je 11.5. u Andrijevicu. Zadatak: delom snaga izviđati prema Bijelom Polju, gde se pretpostavlja da je Draža Mihailović. Ako se to ustanovi, onda je zadatak isti kao i ranije u odnosu na Kolašin.

3.) Ostatak II/4. puka i dalje ostaje u Vučitrnu do pristizanja

vozila i II/l. puka. 4.) 10. 5. bio sam u navodnom glavnom stanu Draže Mihailovića u Kolašinu na razgovorima sa četničkim vođom Đurišićem. Rezultat ovih razgovora:

a)  Đurišićevi četnici su od Italije legalizovana domaća milicija na području Crne Gore. Jačina 2000 — 3000 pušaka.

b)  Njihov stav je antikomunistički, njihova parola je red i mir.

c)   Draža Mihailović od kraja 1942. godine nije više u Kolašinu. On gubi pristalice jer bi njegova politika, zbog nemačke nadmoćnosti i strogosti, dovela do istrebljenja najboljih ljudi.

d)  Đurišić je početkom maja bio kod guvernera Crne Gore i zamolio ga da pozove nemačke trupe u Crnu Goru. Italijani se pred Titom povlače, četnici su vezani za određenu teritoriju, brane samo svoj rodni kraj, nemaju jedinstveno rukovodstvo!

e)  Đurišić je nazvao Dražu Mihailovića nestalnim, po zemlji lutajućim fantastom, koga je propaganda uzdigla u nebesa i precenila. Jedini ozbiljan protivnik je Tito.

f)   Đurišić stavlja na raspolaganje četničku miliciju za borbu protiv Tita. On je izjavio: moji ljudi su i suviše dugo vojnici, odvikli su se od rada, trebalo bi da se vrate poslu i porodici. Nakon uništenja Tita garantujem razoru-žavanje. Spreman sam da se sa jednim delom svojih ljudi na Istoku borim protiv komunizma pod nemačkim rukovodstvom. Nemačka oružana sila je jedina instanca reda. Sve naše porodice nalaze se u selima koja su zaposeli Nemci. Ovo je sigurna garantija da ne planiramo nikakvu dvostruku igru. Crnogorski čovek je od davnina srastao s oružjem. Nasilno i nepotrebno razoružavanje smatra se kao obeščašćenje pred rodom i plemenom. Razoružan čovek izmiče svojoj sopstvenoj kontroli, postaje ilegalac.

g)   Moj utisak o Đurišiću: pametan i promišljen čovek sa autoritetom i smislom za realnost. Boriće se s nama zajedno sve do uništenja Tita, a potom će lojalno potpomagati nemačke namere, ukoliko se prema njemu ne učini neka psihološka greška.

h) Moj utisak o njegovoj miliciji: ratnici vezani za određenu teritoriju, koji brane svoj rodni kraj, slobodni brđani, primitivni, polažu sve svoje nade u Nemačku. Pogodni su za angažovanje protiv Tita uz oslonac na naše trupe, a naročito na jedinice „Brandenburg".

i) Đurišićeva procena situacije u pogledu namera crvenih: Tito ima nameru da izvrši snabdevanje svojih jedinica na prostoriji Berane — Kolašin, da se dokopa puta koji ide duž primorja, da izvrši marš prema primorju, polaže nade u englesku pomoć.

k) Moj predlog, koji je ujedno i predlog 1. brd. divizije: upregnuti u borbu protiv Tita legalne četnike u Crnoj Gori sve do Titovog uništenja. Mi treba da Đurišića legalizujemo, te pomoću njega razoružamo ilegalne četnike.[5] Posle uništenja Tita, Nemci da legalizuju slabu Đurišićevu miliciju.

6.) Širi predlog za angažovanje delova „Brandenburg", što je ujedno i predlog 1. brd. div.: dati težište na otkrivanje i uništenje Tita lično, kao i njegovog štaba.[6]

7.) Predlog za angažovanje snaga po završetku operacije „Švarc": 4 bataljona divizije „Brandenburg" koji će sredinom juna biti slobodni prebaciti i staviti u pripravnost na prostorijama gde preti iskrcavanje [Saveznika]. Prostorija oko Trsta. Prostorija u zahvatu dalmatinske obale. Prostorija oko Janjine, prostorija Trakija — Dodekanez. Zadatak: pripremiti mali rat. Ne suprotstaviti se frontalno invazionom talasu, voditi mali rat u pozadini. Prilikom nemačkog proti vnapada, napasti neprijatelja s leđa. Bataljoni koji budu raspoređeni na prostoriji oko Trsta i u Dalmaciji da budu u pripravnosti da se brzo prebace u Italiju, ako tamo bude težište [savezničke] invazije.

8.) Molim da ove predloge prosledite Ia komandanta Jugoistoka.

Hajnc

potpukovnik

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-315, r. 64, s. 653—4.

2, 3 i 4 Dopisano rukom.

5 Vidi dok. br. 65—67.

6 O angažovanju ovog puka u operaciji „Švarc" tokom maja 1943. vidi tom IV, knj. 13, dok. br. 188, 191, 211, 219, 224, 239, 247, 253, 265 i 271.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument