ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDUJUCEG GENERALA I KOMANDANTA U SRBIJI OD 11. MAJA 1943. FELDKOMANDANTURI 599 DA SE STRELJA 150 TALACA IZ OKOLINE MLADENOVCA, ARANĐELOVCA I SMEDEREVSKE PALANKE[1]

WB 1811(1)[2]

KTB[3]

Prilog 46 H. Qu., 11. 5. 43.

KOMANDUJUĆI GENERAL I KOMANDANT U SRBIJI

Ia, br. 540/43.

Feldkomandanturi 599

Veza: tamošnji dopis, odeljenje A/78/43, pov. od 5. 5. 43.[4]

Predmet: Mere odmazde.

Kao odmazdu za ubistvo 4 i ranjavanje 5 nemačkih vojnika u srezu Smederevo dana 23. 4. 1943., kao i zbog ubistva 12 srpskih policajaca, streljati ukupno 150 komunističkih talaca, po mogućstvu iz srezova Mladenovac, Aranđelovac i Palanka.

U oglasu se mora osobito ukazati na podmuklo i grozno Izvođenje dela. Takođe treba napomenuti da se od spaljivanja okolnih sela samo zbog toga odustalo što su stanovnici udovoljili dužnosti da upoznaju srpska i nemačka nadležna mesta o prisustvu bande.

Javiti o izvršenju uz prilaganje primerka oglasa.

Bader

Na znanje: 104. lov. div. BdS[5]

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-501,. r. 249, s. £54.

2 i 3 Dopisnao rukom.

4 Tim dokumentom redakcija ne raspolaže.

5Befehlshaber der Sicherheitspolizei (komandant Policije bezbednosti).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument