ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVESTAJ KOMANDUJUČEG GENERALA I KOMANDANTA U SRBIJI OD 6. MAJA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA O ULOZI, ZADACIMA I ANGAŽOVANJU RUSKOG ZAŠTITNOG KORPUSA I SRPSKOG DOBROVOLJAČKOG KORPUSA U SRBIJI[1]

KTB[2] Prilog 22

Strogo poverljivo

6. 5. 43. KR

KOMANDANTU JUGOISTOKA

Predmet: Ruski zaštitni korpus i Srpski dobrovoljački korpus Veza: F. S. k-danta Jugoistoka, Ia, 1101/43. str. pov. od 4. 5. 43[3] U vezi gornjeg naređenja izveštava se:

A) Ruski zaštitni korpus u Srbiji

uz 1) Komandant čitavog sastava je general-potpukovnik Štajfon. Bivši carski i Vrangelov oficir. U borbenim dejstvima Ruski zaštitni korpus je pot-činjen nemačkim odnosno bugarskim divizijama.

uz 2) Nadzor se sprovodi preko nemačkog oficira za vezu.

uz 3) Držanje oficira, podoficira i vojnika je bez prigovora. Stariji oficiri Ruskog zaštitnog korpusa nisu još potpuno izgubili veru u povratak bivših carističkih odnosa. Mlađi oficiri i gro Ruskog zaštitnog korpusa nada se da će u novoj Rusiji, pod nemačkim vodstvom, nastupiti za njih povoljne okolnosti. Oni se izjašnjavaju za nemačko rukovođenje. Zaštitni korpus se u stražarskoj službi, a delimično i u ratu protiv bandi, pokazao i dokazao kao pouzdan.

uz 4) Za sada su pri 104. lov. div. 1. i 2. puk angažovani naročito za osiguranje proizvodnje u Krupnju, Boru i Majdanpeku i za osiguranje Drine. 3. puk je privremeno podređen F. K. 610 i osigurava železnicu u dolini Ibra i rudnik Trepča kod [Kos.] Mitrovice.

uz 5) S obzirom da ratni zarobljenici tek od pre kratkog vremena pripadaju Ruskom zaštitnom korpusu, nema još dovoljno iskustva u pogledu držanja sovjetskih ratnih zarobljenika u borbi. Spoljni izgled i prvi utisak dobar. Njihovo držanje u proteklom periodu obuke takođe. Doduše, u dva slučaja došlo je do nepodno-šljivosti. Počev od 1. 5. angažovani su u Službi bez-bednosti.

B) Srpski dobrovoljački korpus

uz 1) Komandant čitavog Dobrovoljačkog korpusa je pukovnik Mušicki,[4] bivši austrougarski, a potom jugoslovenski inžinjerijski oficir, bio je ađutant kod ubijenog kralja Aleksandra I.

Pri angažovanju u borbi, bataljoni su podređeni nemačkim odnosno bugarskim divizijama.

uz 2) Nadzor Srpskog dobrovoljačkog korpusa vrše nemački oficiri za vezu, koji svaki mesec podnose lično izveštaj komandujućem generalu. Osim toga, nadzor se sprovodi i preko komandanata kojima su povereni taktički zadaci.

uz 3) Držanje Dobrovoljačkog korpusa, uzeto u celini, je dobro. Po svom unutrašnjem nastojanju, oni su izraziti protivnici komunista. Oni su više puta bili i u borbi sa DM-bandama. Njihov odnos prema kralju Petru, s obzirom na monarhističko raspoloženje svih Srba koji nisu komunisti, nije još potpuno razjašnjen.

I—IV bataljon su se prilikom angažovanja protiv komunističkih bandi i DM-sastava dobro pokazali u borbi. V bataljon je tek sada završio s obukom.

uz 4) Za sada su za angažovanje I, II, III i V bat. podređeni 104. lov. div., a IV. bataljon 1. kralj. bug. okup. korpusu.

Komandujući general i komandant u Srbiji

Ia/Ie, br. 150/43. str. pov.

1  Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-501, r. 249, s. 424—5.

2  Dopisano rukom.

3  Tim dokumentom redakcija ne raspolaže.

4 Košta


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument