ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 24. APRILA 1943. KOMANDANTU NEMAČKIH TRUPA U NDH, DA SVOJIM JEDINICAMA SMENI ITALIJANSKE TRUPE U NOVOJ VAROŠI, BISTRICI, PRIJEPOLJU I SJENICI[1]

Telegram[2]

KR — HMYX/FUE 01883 24. 4. 43. 1300

Poverljivo

Primljeno: 24. 4. u 14.05

—  Komandantu nemačkih trupa u Hrvatskoj

—  Komandujućem generalu i komandantu u Srbiji

Guverner Crne Gore[3] je zamolio da se najhitnije zaposed-nu mesta Nova Varoš, Bistrica, Prijepolje, Brodarevo i Sjenica, da bi se oslobodile italijanske trupe koje se tamo nalaze za operacije protiv komunista.[4] Komandant Jugoistoka je udovoljio ovoj molbi i naređuje sledeće:

1.) Pomenuta mesta, osim Sjenice, šio je brže moguće zaposesti ojačanom pukovskom grupom 104. lov. divizije. Sjenicu zadržati za 1. i 16. četu 4. puka „Brandenburg".

2.) Zadatak: Umirenje područja koje je ograničeno pomenutim mestima uz bezobzirno uništenje bandi koje bi se pojavile i razoružanje četničkih grupacija koje se tamo nalaze; zaštita muslimanskog stanovništva.

3.) Nemačke grupacije koje se nalaze u tom rejonu ostaju pot-činjene komandujućem generalu i komandantu u Srbiji.

4.) U dosadašnjim italijanskim garnizonima ostaju samo itali-janski oficiri za civilne poslove, italijanska vojna policija i italijanski carinski stražari.

5.) Detalje neposredno utanačiti s guvernerom Crne Gore putem nemačkog štaba za vezu (pukovnik Maholc [Macholz]). Izvestiti o namerama i vremenskom toku zaposedanja.[5]

Komandant Jugoistoka [K-da Gr. armija ,,E"

Ia, br. 1034/43. od 24. 4. 43. pov.

1  Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-501, r. 250, s. 264—5.

2  Iz popunjenog zaglavlja telegrama objavljeni su samo najhitniji podaci.

3  Pircio Biroli (Biroli, Alessanđro Pirzio)

4  Na prostoru Goražde—Priboj—Prijepolje—Pljevlja—Foča nalazila se italijanska divizija „Taurinenze", na prostoru Ivangrad—Bijelo Polje— Kolašin divizija „Venecija", a na prostoru Nikšića divizija „Ferara".

5U prilogu ovog telegrama piše: „Granični prelazi Sandžak—Srbija, koje treba naročito kontrolisati:

1.  Puteve između Stupa i Brnjice (12 i 16 km ist. od Sjenice).

2.  Drum Sjenica—Ivanjica kod Jankovog kamena (18 km sev.—seve-roist. od Sjenice).

3.  Puteve kod Štitkova (23 km severno od Sjenice).

4.  Drum Nova Varoš—-Uzice kod Kokinog Broda (6 km sev. od Nove Varoši).

5.  Puteve kod Jablanice (28 km severozapadno od Nove Varoši)." (AVII, NAV—T-501, r. 250, s. 266).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument