ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZABELEŠKA NEMACKOG OPUNOMOĆENOG GENERALA U NDH OD 24. APRILA 1943. O ORGANIZACIJI NEMAČKE POLICIJE NA TERITORIJI NDH[1]

Tgb.[2]br. Ia, 1041/43. str. pov.

Strogo poverljivo

Pr e p i s

sa prepisa

ZABELEŠKA PO SEĆANJU

Za sprovođenje dalje vojne akcije koju je Hitler naredio 12. 3. 43. za definitivno smirivanje i obezbeđenje hrvatske državne teritorije preko jednog opunomoćenika rajhsfirera SS, bilo je u Zagrebu 21. 4. 1943, u prisustvu SS rukovodioca brigade i general-majora policije Kamerhofera, dogovoreno:[3]

Opunomoćenik rajhsfirera SS za Hrvatsku će za sprovođe-nje svojih zadataka formirati jednu nemačku policijsku organizaciju od nemačkih, hrvatskih i folksdojčerskih snaga.

Stvaranjem ove nemačke policijske organizacije ostaje hrvatska policija i žandarmerija u osnovi nepromenjena.

Opunomoćenik je spreman da pomogne savetima hrvatskom rukovodstvu po svim pitanjima policije i žandarmerije kako po pitanju organizacije tako i angažovanja.

U zadacima koje je postavio opunomoćenik, naročito za ponovno uspostavljanje i čuvanje javnog reda i bezbednosti, hrvatska policija i žandarmerija su obavezne na tesnu saradnju sa opunomoćenikom. Pri angažovanju u borbi protiv svih snaga nemira i otpora organi hrvatske žandarmerije biće potčinjeni opunomoćeniku.

Ponovno uspostavljanje i obezbeđenje javnog reda i bezbednosti je ispred svih ostalih policijskih dužnosti.

Poglavnik je saglasan da se za sprovođenje zadataka opunomoćenika rajhsfirera SS obezbede neophodne sopstvene snage vrbovanjem, regrutovanjem ili prekomandom iz drugih hrvatskih jedinica.

Hrvatsko ljudstvo treba obući u nemačke uniforme sa hrvatskim amblemom, po mogućstvu na levom rukavu.

Pri postavljanju štabnih oficira potrebno je u svakom slučaju da se pribavi saglasnost poglavnika.

Vreme provedeno u nemačkoj policiji uračunaće se kao služba u hrvatskoj vojsci.                                             

Dalje postoji saglasnost da se u pojedinim slučajevima pripadnika hrvatske države koji nisu za policijsku i žandarmerijsku službu u Hrvatskoj pogodni, može naći mogućnost za upotrebu van zemlje.

Kao forma zakletve, uz saglasnost rajhsfirera SS, je utvrđena:

"Kunem se Bogom, svemogućim, sveznajućim i svim što mi je na ovom svetu dragoceno i sveto da ću vrhovnom komandantu nemačkog Vermahta, Adolfu Hitleru i poglavniku Nezavisne Države Hrvatske biti nesalomljivo veran i svim pretpostavljenim koje oni odrede bezuslovno biti poslušan do smrti".

U kojim oblastima treba opunomoćenik rajhsfirera SS da preuzme svoje zadatke, naredite, prema prilikama, nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj,[4] odnosno komandant ne-mačkih trupa u Hrvatskoj[5] Hrvatsko rukovodstvo će biti povremeno obaveštavano.

Za utanačavanje pojedinosti sa nemačkim opunomoćenim generalom u Hrvatskoj, odnosno sa opunomoćenikom rajhsfirera SS i za sprovođenje predstojećeg sporazuma u hrvatskim jedinicama, poglavnik je opunomoćio državnog ministra dr Lorkovića.[6]

Ova zabeleška po sećanju je sa po jednim primerkom priložena poglavniku i nemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj. Opunomoćenik rajhsfirera SS za hrvatskku primiće jedan overeni prepis.

Sadržaj prednje zabeleške po sećanju stupa na snagu sa danom potpisivanja.

Zagreb, 24. april 1943.

Predao:

Glez

General-potpukovnik i nemački opunomoćeni general

u Hrvatskoj

Saglasan:

Ante Pavelić,

Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske

F. d. R. d. A.

potpis

kapetan i ađutant

F. d. R. d. v. A.

. . . [7]

oberšturmfirer

1Snimak overenog prepisa (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-77, r. 788, s. 5517475—7. Na margini prve stranice rukom je dopisano: „BDC—OKW—1647".

2Tagebuch (delovodnik)

3Vidi dok. br. 31 i 34.

4Edmund Glez fon Horstenau

5Rudolf Liters

6Mladen

7Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument