ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDUJUCEG GENERALA I KOMANDANTA U SRBIJI OD 28. FEBRUARA 1943. FELDKOMAN-DANTURAMA I KRAJSKOMANDANTURAMA ZA OSNIVANJE LOGORA ZA TAOCE U SRBIJI[1]

WB 1072, 15—C[2]

Poverljivo!

Prilog 101[3]

KOMANDUJUĆI GENERAL I KOMANDANT U SRBIJI

Odelj. Ia, br. 650/43. pov . H. Qu., 28. 2. 1943.

Predmet: Osnivanje logora za taoce

Da bi se ubrzalo i povećalo dejstvo ustanovljenih mera odmazde,naređuje se osnivanje logora za taoce u Beogradu za okruge Beograd i Požarevac, Sapcu za okruge Šabac i Valjevo,Čačku za okruge Kraljevo i Užice, Kragujevcu za okruge Kragujevac i Jagodina, Kruševcu za okrug Kruševac, Zaječaru za okrug Zaječar, Nišu za okrug Niš, Leskovcu za okrug Leskovac.

Za sada se odustaje od osnivanja naročitog logora za taoce okruga Mitrovica.

Logore (s izuzetkom već postojećih logora u Beogradu, Sapcu i Nišu) treba da urede krajskomandanture, oslanjajući se na postojeće prostorije (zatvori, barake, kasarne itd.). Oni će moći da prime najmanje 50 talaca. Organizacija i stalno zbrinjavanje logora je zadatak opština u kojima se isti osnivaju. Treba obezbediti snabdevanje i sanitetsko zbrinjavanje uzetih talaca. Obezbeđenje treba da regulišu krajskomandanti u sporazumu sa načelnicima sreskih policijskih stanica i komandantima mesnih jedinica. O teškoćama izvestiti na ovu instancu.

Do 20. 3. 43. izvestiti o osnivanju, kapacitetu i obezbeđe-nju logora za taoce.

Logori u Beogradu, Šapcu i Nišu potčiniće se komandantu Policije bezbednosti. Komandant SS i policije će do 15. 3. 43. izvestiti koje druge logore mogu preuzeti ispostave službe bezbednosti.

Dostavljeno:

. . . [4]

Bader

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-501, r. 248, s. 1410.

2  i 3Dopisano rukom.

4Zbog ograničenog prostora, izostavljena su imena komandi i jedinica kojima je ovo naređenje dostavljeno.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument