ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVESTENJE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA RAJ-HA OD 4. SEPTEMBRA 1943. NEMACKOM POSLANSTVU U ZAGREBU O REORGANIZACIJI KOMANDOVANJA, VOJNOUPRAVNIH ODNOSA I SNABDEVANJA NA JUGOISTOKU[1]

Poverljivo

Dešifrovani telegram

Poslat iz Berlina 4. septembra 1943.

Prispeo u Zagreb 4. septembra 1943.

NEMACKOM POSLANSTVU

Br. 1211 od 3. septembra

Zagreb

Za privremeno lično obaveštenje.

Na osnovu firerovog naređenja od 26. jula [43.] o jednoobraznom uređenju komandovanja i odbrane u jugoslovenskom prostoru, OKW je izdao novo naređenje o uređenju operativnog komandovanja i vođenja uprave i intendanture u ovome prostoru.[3] Za zadatke uprave i snabdevanja Jugoistoka određen je vojnoupravni k-dant Jugoistoka, sa sedištem u Beogradu, koji vrši izvršnu vlast u nemačkoj operacijskoj oblasti u Grčkoj, Srbiji i Hrvatskoj; pri ovome, za Hrvatsku vrede ondašnja ograničenja (vidi telegraf, naređenje Nemačkom poslanstvu u Zagrebu br. 83 od 23. januara 1943).[4] U tu svrhu njemu su potčinjeni: za Grčku k-dant Grčke, a za Hrvatsku nemač. opunomoć. general u Hrvatskoj. Pored k-danta Jugoistoka, na koji položaj je postavljen general Felber, shodno firerovom naređenju, stoji poslanik Nojbaher kao „izvanredni opunomoćenik Min. spolj. poslova za Jugoistok", sa sedištern u Beogradu, koji ima da se brine za j'ednoobrazno obrađivanje spoljnopolitičkih pitanja na Jugoistoku prema direktivama ministra spolj. poslova Rajha.[5] Prema jednom službenom uputstvu, koje se priprema za k-danta Jugoistoka, njegov štab će se sastojati od načelnika štaba, komandnog štaba i upravnog štaba sa upravnim i privrednim odeljenjem, kao i komandanta SS i policije.

Dalja obaveštenja će se dostaviti posle konačnog uređenja ovog pitanja.

pot. Frovajn [Frohwein]

1 Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, London—8, s. 302666—7.

2 Vidi dok. br. 111.

3 Vidi dok. br. 121.

4 Taj telegram redakcija nije pronašla.

5 Opširnije o tome vidi AVII, NAV-T-501, r. 267, s. 1235—7.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument