ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


SPECIJALNO NAREĐENJE BR. 2 VRHOVNE KOMANDE VERMAHTA OD 3. AVGUSTA 1943. UZ HITLEROVU DIREKTIVU BR. 48 ZA PRIPAJANJE JUGOSLOVENSKIH TERITORIJA POD ITALIJANSKOM OKUPACIJOM NEMAČKOM OKUPACIONOM PODRUČJU POSLE KAPITULACIJE ITALIJE[1]

VRHOVNA KOMANDA VERMAHTA 

Br. 661811/43. str. pov.

Generalštab/Qu., uprava

Strogo poverljivo

F HQu 3 8 1943

Za načelnika!

Samo po oficiru!

SPECIJALNO NAREĐENJE BR. 2

uz direktivu br. 48[2]

Za slučaj da nemački Vermaht preuzme oblasti Jugoistoka koje su do sada zaposedale italijanske snage (plan „Akse") naređuje se:

I 1) Pripajanje oblasti Grčke koje su do tada zauzimale italijanske jedinice području vojnoupravnog komandanta Grčke i proširenje njegovih prava na te oblasti. Generalštab Kopnene vojske treba već sada da za to pripremi potreban broj komandantura (sa odeljenjima vojne uprave) za vojnoupravnog komandanta Grčke.

2) Sledi posebno naređenje o sprovođenju plana „Akse"[3] na odnose opunomoćenika Rajha i specijalnog izaslanika Nojbahera[4] prema vojnoupravnom komandantu Grčke i grčkoj vladi.

II Za pripajanje albanske i crnogorske teritorije koja se sada nalazi pod itlijanskom vlasti treba Generalštab Kopnene vojske da najpre izvrši pripreme prema naređenju Generalštaba Vrhovne komande Vermahta (Qu. uprava) br. 661410/43. str. pov. od 1. VII 1943. god.[5]

III 1) Pripajanje celokupne hrvatske teritorije području nemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj.

2) Ostale mere — naročito reorganizacija odnosa nemač-kih vojnih i nevojnih nadleštava prema hrvatskoj vladi i jednih prema drugima — zavise od razvoja političke situacije u Hrvatskoj i od direktiva koje će u slučaju potrebe biti na vreme izdate. Generalštab Kopnene vojske priprema s personalne strane izvršenje zadataka koji bi mogli da iskrsnu prilikom te reorganizacije.

Načelnik Vrhovne komande Vermahta

potp. Kajtel

1 Dokumenat objavljen u knjizi „Hitlers Weisungen für die Krieg-führung 1939—1945". Dokumente des Oberkommandos der Wehrmacht, Walter Hubatsch, 1962, Bernard und Graefe Verlag, Frankfurt am Main, str. 223.

2 Vidi dok. br. 111.

3O tome vidi dok. br. 109, 116 i 132.

4 Herman

5 Taj dokumenat nije pronađen.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument