Stanko Petelin: SEDMA NOU BRIGADA "FRANCE PREŠERN"
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
NARODNOOSLOBODILAČKI POKRET U GORENJSKOM DO FORMIRANJA BRIGADE5
— Formiranje Gorenjske (kasnije Prešernove) brigade8
— Prvo borbeno dejstvo brigade12
— Brigada u okruženju na Zirovskom vrhu18
U NOTRANJSKOM I DOLENJSKOM28
— Uoči kapitulacije Italije28
— Ulazak brigade u sastav 14. divizije29
— Kapitulacija Italije35
— Osvajanje belogardističkog uporišta Turjak38
SITUACIJA U GORENJSKOM I SLOVENAČKOM PRIMORJU POSLE KAPITULACIJE ITALIJE51
— Oslobođenje zapadnog dela Gorenjskog54
— Neprijatelj u protivnapadu63
— Neprijateljeva ofanziva »Traufe«68
— Nastupanje prema Škofjoj Loki, Kranju i Jesenicama77
— Borbe iznad Kranja87
— Miniranje žandarmerijskog uporišta u Kamnoj Gorici90
— Napad na uporište Zeleznike95
ORGANIZACIONO, IDEJNO-POLITIČKO I STRUČNO UČVRŠĆIVANJE BRIGADE99
— Organizaciona struktura99
— Vojnostručno osposobljavanje102
— Idejno-politički rad103
— Borba sa Gestapoom106
PROLEĆNA OFANZIVA 1944.111
— Mobilizacija u Gorenjskom111
— Borbe na sektoru Idrije115
— Rušenje železničke pruge Ljubljana - Postojna - Trst125
ŠIRENJE OSLOBOĐENE TERITORIJE U GORENJSKOM132
— Borba na Lavtarskom vrhu132
— Napad na nemačka uporišta oko Bleda140
— Odbrana slobodne teritorije145
— Ponovo na Jelovici150
— Borbe u Baškoj Grapi158
— Upad u Jesenice166
U OFANZIVI PROTIV DOMAĆIH IZDAJNIKA170
— Sa ranjenicima u Notranjsko171
— Domobranstvo u Dolomitima177
— Prvi udar i protivudar181
— Novi prodori u Dolomite193
— Oslobođenje Poljanske doline201
POSLEDNJA RATNA ZIMA227
— Uoči završnih borbi za oslobođenje227
— Po hranu u dolinu Save233
— Iznad Selške i Poljanske Sore235
ZAVRŠNE BORBE247
— Čišćenje Trnovske šume247
— Proboj na sektor Postojne256
— Početak protivofanzive 9. korpusa262
— Oslobođenje Gorice264
PRILOG
ŠTABOVI PREŠERNOVE BRIGADE271
BIBLIOTEKA